· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Đoạn Trường Dạ Khúc - Miên Du

 #1 · Posted: 5 Jan 2004 04:51 · Edited by: admin 
admin
Admin
Đoạn Trường Dạ KhúcNửa đêm thức giấc bỗng nhiên sầu
Gối lẻ chăn đơn đẫm giọt châu
Song cửa trăng soi mờ gối chiếc
Ḿnh em quạnh vắng suốt canh thâu!

Ái ân chưa thắm sao biền biệt ?
T́nh vẫn c̣n đây, anh ở đâu
Gượng ḷng em sống chờ trăng khuyết
Ngơ ngẩn v́ ai áng nguyệt sầu!


Miên Du – Đà Lạt

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Đoạn Trường Dạ Khúc - Miên Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®