· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Tôi không thấy Tôi - Như Thu

 #1 · Posted: 17 Sep 2013 00:34 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
Tôi không thấy Tôi.Khi xưa chưa học Thiền,
Tôi luôn thấy cái Tôi.
Từ sáng cho đến tối,
Không bao giờ quên… Tôi.

Từ lúc đang nằm nôi,
Cái Tôi đă có rồi.
Nếu không ai vỗ về,
Là tôi khóc thét thôi.

Sau đó tôi lớn khôn,
Cái Tôi càng tăng dần,
Tôi luôn muốn được hơn,
Nếu không, sẽ dỗi hờn.

Nhưng sau khi học Thiền,
Tôi thấy tôi đă sai,
V́ Cô tôi đă dạy,
Phiền năo từ cái Tôi.

Cái Tôi từ tâm ra,
Biết vậy chẳng lơ là,
Dẹp cái Tôi đi thôi,
Vô ngă là không Tôi.


Như Thu______
Phụ chú:

- Chữ “Tôi”(b́nh thường) thứ nhất là “ta.” C̣n chữ ”Tôi” (đậm, nghiêng) thứ hai có nghĩa là “Ngă.”


*


Bài họa

“VÔ NGĂ !”


Khi xưa chưa có dzợ
Tôi luôn luôn thấy Tôi.
Từ sáng cho đến tối
Không bao giờ quên … Tôi.

Từ khi tôi có dzợ
Bả luôn luôn réo tôi
Từ sáng cho đến tối
Tôi chả c̣n là … Tôi !!!


Khuyết danh
Trần Văn Giang [Sưu tầm]
MĐC K68

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Tôi không thấy Tôi - Như Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®