· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

T́nhThơ Mùa Đông - Mỹ Uyên

 #1 · Posted: 3 Dec 2013 18:53 
kimminh
ModeratorT́nhThơ Mùa Đông

Quỳ dưới Chúa ,giấu t́nh bên khung cửa
Sợi tơ hồng ai cột trái tim côi
Mai có thể bếp không c̣n ai nhen lửa
Chia tay rồi , đời vắng tiếng thơ rơi !

Nghe như gió ,trách heo may về muộn
Ru linh hồn lạc lối phút thăng hoa
Tháng mười hai ,an nhiên sầu áo lụa
Nụ hôn t́m mật ngọt ướt môi xa ......

Mỹ Uyên
3/12/2013


Mỹ Uyên

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / T́nhThơ Mùa Đông - Mỹ Uyên Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®