· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

T́nh Khúc Đông Xuân - Mỹ Uyên

 #1 · Posted: 30 Dec 2013 20:35 
kimminh
Moderator
T́nh Khúc Đông Xuân
T́nh Khúc Đông Xuân

Quỳ dưới Chúa, khúc trầm luân chuông đổ
Như tiếng ḷng trăn trở tiếc Đông qua
Mai có thể c̣n nhau trong hơi thở
Bản nhạc chiều, gợi nhớ giấc mơ hoa...

Nghe như gió, xuyến xao ngày tuyết hạ
Đôi bờ Thủy Nguyệt phút du sơn
Tháng mười hai, xuân thư vương thềm lạnh
Đón Giao Thừa hoa pháo đỏ mùa xưa....
Mỹ Uyên
30/12/2013


Mỹ Uyên

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / T́nh Khúc Đông Xuân - Mỹ Uyên Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®