· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Biển Thu - Mỹ Uyên

 #1 · Posted: 10 Jul 2014 21:44 
kimminh
Moderator
Biển Thu




Người ảo vọng hay biển thu ảo mộng ?
Bờ cát dài sóng vỗ dậy trùng khơi
Nguyệt t́m Trăng ...ơi ! khuyết bóng chim trời !
Sầu lă gối . biết về đâu biển nhớ !

Hoa rũ cánh lạc ḍng thơ định mệnh
Ủ giọt t́nh loang tím áo chinh nhân
Đêm cô tịnh lửa hồng nhen cháy nến
Biển không dưng ai rót sóng tràn hồn ! ???


Mỹ Uyên

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Biển Thu - Mỹ Uyên Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®