· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm /

Gi Ơi, Cho Mi! - Hồng Mai sưu tầm

 #1 · Posted: 30 Dec 2014 13:44 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Gi Ơi, Cho Mi!


Xưa t su chục đ gi,
Bi chừ tm chục vẫn l cn son.
Điện thoại tn gẫu cười gin,
Ti lia như thuở trăng trn mười lăm.

Tại răng ta phải quan tm?
Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong.
Cứ tin mnh vẫn cn ngon,
D đủ chn chục hay trn một trăm.

Việc chi khc kn, than thầm!
Trời cao d sập ci rầm đ sao?
Bỏ qua những chuyện to lao,
Dng InterNet ni kho mua vui.

Hy yu đời như tụi tui!
Khi gần nhắm mắt cn cười nhăn răng .
TQ TTT. Internet mania,
Th vui thời đại tuổi gi giải khuy.

Ngừa l lẫn trong tầm tay,
Mại d cc bạn dịp may cuối đời.


Hồng Mai sưu tầm

Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm / Gi Ơi, Cho Mi! - Hồng Mai sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®