· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm /

Hai V Sao Lạc - Mỹ Uyn

 #1 · Posted: 4 Apr 2015 18:47 
kimminh
Moderator
Hai V Sao Lạc
Đm đ gần tn , Trăng khuyết bến
Xuyến xao ga cuối chẳng người trng
No ai hiểu được Xun đang đến
Khi biết tnh xa vẫn mặn nồng ...

Hoa nở rồi tn , hương Xun đọng
Tnh trong giy pht vẫn l yu
Sn nắng vườn Em hoa xanh thắm
Gởi nhớ lng Anh c muộn phiền ?

Gh bến đm nay tm sao lạc
Trăng vng xao xc , bng chim cu
Xin chớ đem mưa vng Đng Bắc
Lạnh khối tnh Nam đ lắm sầu !

Anh đ tm Em - đi mắt nu ?!?
Như l tìm Thu - nhuốm bạc mu
Ma Xun như mi cn hờn dỗi
Đnh hẹn n tnh - mộng kiếp sau !!...

Thơ Mỹ UynMỹ Uyn

Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm / Hai V Sao Lạc - Mỹ Uyn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®