· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Vô Đề - Miên Du Đà Lat

 #1 · Posted: 24 Nov 2015 17:58 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Vô Đề


Con muốn viết một câu thơ về Mẹ
Một câu thôi, sao chẳng viết thành lời
Một câu thôi, nhưng ḷng đau quặn thắt
Một câu thôi... "con yêu Mẹ một đời!"

Con vẫn biết trần gian là quán trọ
Xác thân này trói buộc kiếp lưu đày
Con vẫn biết sanh, lăo rồi bệnh, tử
Làm kiếp người chuyển tiếp để trả vay
......
Con vẫn biết một ngày rồi sẽ đến
Con vẫn chờ ngày tháng Mẹ ra đi
Đến lúc ấy con quyết ḿnh không khóc
Nhưng bây giờ nước mắt chực tràn mi

Nhớ đến Mẹ trái tim con thổn thức
Hổ thẹn đời v́ chữ Hiếu chưa tṛn ...

Miên Du Đà Lạt
(11/23/2015 nam At Mui)


Hôm nay đưa Mẹ về trời,
Mẹ ơi! con muốn làm mây theo người,
Làm mây cơng Mẹ đi chơi
Làm mây theo Mẹ rong chơi cuối đời,
Làm mây chuyển kiếp luân hồi
Làm mây trút nhẹ gánh đời trần gian
....
Hôm nay mây xám đầy trời
Hôm nay con đă mồ côi thật rồi…
Hôm nay... muốn khóc ... nhưng cười
Mẹ ơi con nuốt lệ vào trong tim …
Miên Du Dalat
(11/28/2015)
Miên Du Đà Lạt

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Vô Đề - Miên Du Đà Lat Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®