· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm /

Đn Giao Thừa - Min Du Đ Lạt

 #1 · Posted: 12 Feb 2016 03:21 
kimminh
Moderator
Đn Giao Thừa!!
Ngồi chờ pho giao thừa
Go mạnh ngỡ trời mưa
Bạn cn ly rượu đỏ
Cn c cht hạt dưa

Tớ chẳng hai thứ đ
Chẳng buồn tết đến chưa?
Mở tờ lịch sờ m
Năm hết chẳng ai đưa

Tuổi gi thm tuổi nữa
Đời mn mỏi hơn xưa
Mộng tn theo năm cũ
Hỏi tnh đ c chưa?

Min Du Dalat
*********
Đn Giao thừa!

B gối đn giao thừa
Lng vắng tựa sn mưa
Rt đầy ly rượu đỏ
Nhấm nhp cht hạt dưa

Tết đ sang rồi đ
Nụ cười chuẩn bi chưa?
Đn xun cười mo m
Dọn cu chc đẩy đưa

Tết rồi thm tết nữa
Tết ny nhớ tết xưa
Muốn về thăm tết cũ
Lần lữa mi vẫn chưa!

Ca DaoMin Du Đ Lạt

Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thn Hữu & Sưu Tầm / Đn Giao Thừa - Min Du Đ Lạt Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®