· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Lời Thầy Năm Xưa - Loan Saigon và Thanh Thanh

 #1 · Posted: 7 Mar 2016 02:10 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Lời Thầy Năm Xưa




Con nhớ măi ngày xưa con bé nhỏ
Bước đến trường chưa tṛn tuổi đôi mươi
Khoanh tay nghe thầy giảng thật tuyệt vời
Từng lời dặn như khuôn vàng thước ngọc

Ánh mắt thầy nh́n con và đoán được
Một quê hương trong sâu thẳm trái tim
Thầy nhắc nhở... chúng ta người Việt Nam
Sống nơi đâu luôn nhớ về cội nguồn

Bài học làm người thầy đă dạy con
Con luôn nhớ dù cuộc đời sóng gió
Lời thầy văng vẳng bên tai nhắc nhở
Ôi... dịu ngọt làm sao con quên được

Con sẽ hứa và làm tṛn nguyện ước
Xin học tiếp bài học c̣n dang dở
Lời giảng của thầy trên từng trang vở
Bài học của thầy đậm nét yêu thương.

LOAN SÀI G̉N


MY TEACHERS’ TEACHINGS


I always remember my former teachers’ lessons
Leaving in our juvenile mind deep impressions.
Cross-armed we listened to their wonderful precept;
Each commandment was beau ideal for us to accept.

The teachers looked at us and could guess, smart,
Through our eyes a dear homeland in our inner heart.
They admonished us that we are of Viet descent:
Anywhere to live, always recall it, never to be bent.

Your lessons on human behavior you gave so clever,
Even in troubles I have kept in memory for ever.
Your succulent explanations in our ears still ring;
How sweet... how could I forget such well-spring.

I have promised that we will try to win the laurel
And continue to learn/acquire that unrealized moral.
My precious teachers’ teachings are all books above
And above all manifest such a sense of noble love.

Adaptation by THANH-THANH


Vietnamese Choice Poems
http://lexuannhuan.tripod.com/ChoicePoems.html

Loan Saigon, Thanh Thah chuyển Ngữ

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Lời Thầy Năm Xưa - Loan Saigon và Thanh Thanh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®