· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Ru Người Giai Ngẫu - Uyên Uyên

 #1 · Posted: 27 Apr 2016 04:33 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Ru Người Giai Ngẫu
Từ dạo ấy nhạc thơ ru xuân nữ
Bỏ rừng hoang về ngủ dưới trăng sầu
Tiếng Vỹ cầm vô t́nh vọng Vân lâu
Ngỡ khuê cát giữa nguyệt lầu đêm huyển mộng
Mưa đêm tấu khúc nhạc thơ_huyền thoại
Thạch thảo buồn sương tím áng mây xa
Gió nhớ ai trăn trở phím _Ngọc ngà
Ru nguyệt hạ giăng giăng bờ tuyết lạnh
Nghe như lạnh tưởng chừng đêm có tuyết
C̣n người đi biền biệt giữa mùa trăng
Ta ngồi lại như hao hồn bạch nguyệt
Từ thăng trầm vọng lại tiếng trăm năm
Ru chưa buồn thu mùa lá rụng
Ta ru người giai ngẫu bóng canh sương
Người nợ ta đêm trân châu quyến rũ
Phong kín màu tuyết lạnh dụ chiều buông
Ru chưa đủ đông sầu đêm biển cạn
Ta ru người miên viễn khoác thanh vân
Người ch́m sâu cuối ḍng đời thủy mặc
Vọng lầu đông mơ dấu ai một lần
Nghe như lạnh vườn đào đêm nguyệt thẹn
Ta ru người chưa đủ kiếp ba sinh
Đôi môi đă hồng phai lời ước hẹn
Hăy dối ḷng nói nhớ dẫu rằng quênUyên Uyên

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Ru Người Giai Ngẫu - Uyên Uyên Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®