· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Bố Thương Yêu - Thanh Thanh Việt Hóa

 #1 · Posted: 30 Apr 2016 05:48 
kimminh
Moderator
Bố Thương Yêu


Bố Thương Yêu

Để tưởng niệm các tử sĩ trong Cuộc Chiến Việt Nam


Thắp vội cho con sáu ngọn cầy
(Sài G̣n thất thủ đúng hôm nay!)
Con, và ảnh Bố, ôm vào ngực,
“Giặc!” Mẹ th́ thầm: “Bố ghét cay!”

Mẹ hỏi: “Con ưng học tiếng Anh?”
“Bố con là Mỹ, một hùng binh,
Đèo cao, lũng thấp Khe Sanh nọ
Ngang dọc tung hoành, chết liệt oanh!

Từ xứ tôn thờ Thần Tự Do –
Hoa Kỳ – Bố đến Việt Nam ta
Giúp Miền Nam chống quân Miền Bắc
Vào cướp quê ḿnh – đất gấm hoa ...”

Gục dưới mưa dầm, trại khổ lao,
Mẹ qua đời: thiếu thuốc, cơm, rau!
Chỉ v́ “vượt biển” mong qua Mỹ –
Nơi Bố sinh thành – thảm biết bao!

Từ đó, đời con sống bạt phiêu
Khóc thương Bố Mẹ, lệ khô triều!
Hằng ngày chỉ biết trong tâm tưởng
Khấn nguyện linh hồn Bố Mẹ yêu.

Lén mở nghe tin tự nước ngoài:
Danh thơm của Bố khắc linh đài .
Tự-hào: con có Cha nằm xuống
Cho Tự-Do Công-Lư mọi người!

DEAR DADDY
In dedication to our beloved Vietnam War Veterans


Mother hurriedly lit my six candles
on the day Saigon fell.
She embraced me and your portrait,
whispering: “Dad used to say war was hell.”

Mother asked if I liked to learn English
“’cause your Dad was a handsome American;
He died bravely in a fierce battle
on the hills or down the valleys on Khe Sanh.

He came to Vietnam from America
where he Statue of Liberty stands,
helping the South stop the North
from stealing the precious piece of lands.”

Mother died in the rain at a labor camp
’cause there was no food or medicine.
She was caught for “escaping to America”
where you, Daddy, were growing.

I was left a living outcast –
tears dried from missing you, Mom, Dad –
holding onto your spirits each day:
That's all your child has had.

I secretly heard on the shortwave
you name is on the Viet Veteran Wall.
Proud of you, Dad!
You had died for Freedom and Justice for all.

LINH
(from “Offerings at the Wall”)


Thanh Thanh Việt Hóa

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Bố Thương Yêu - Thanh Thanh Việt Hóa Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®