· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Bài Thơ Về Xác Người Bó Chiếu Chở Trên Xe Gắn Máy

 #1 · Posted: 8 Oct 2016 16:22 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Bài Thơ Về Xác Người Bó Chiếu Chở Trên Xe Gắn Máy


Cuối tuần, kính mới quư Thầy Cô và các bạn đọc bài thơ:

"Bài Thơ Về Xác Người Bó Chiếu Chở Trên Xe Gắn Máy"

Lời Giới thiệu

Nhà thơ Bùi Chí Vinh (hiện đang sống ở Sài g̣n) có một bài thơ về thời sự c̣n nóng ở Việt Nam rất cảm động. Xin ghi lại ở đây để cùng nhau đọc cho biết.

TVG


Đất nước nghèo mạt hạng
Anh bó xác em vào manh chiếu cột sau xe
Bọn quư tộc đỏ tiền muôn bạc vạn
Mở mắt mà coi chân người chết xanh lè
.
Mở mắt mà coi dân chúng chửi thề
Có đánh bắt xa bờ, cá cũng không ăn được
Vua quan hàng ngày tẩm bổ nhân sâm
Trong khi con nít ốm đau không có thuốc
.
Đất nước biến thành chư hầu Trung Quốc
Lũ Mạc Đăng Dung quỳ mọp trước thiên triều
Đám Lê Chiêu Thống xem dân như thù địch
G̣ Đống Đa đồng nhân dân tệ phủ xanh rêu
.
Đất nước nghèo bởi một bầy sâu
Gặm tất cả tài nguyên đem dâng giặc
Thân xác Việt Nam mà hồn vía tận nước Tàu
Có biến cố là quay đầu phương Bắc
.
Đất nước quá nghèo nên anh bó xác
Chở em đi lủng lẳng khóc cuộc đời
Bọn quư tộc đỏ quá giàu nên không dư nước mắt
Chúng dại ǵ cho nước bốc thành hơi…

Bùi Chí Vinh
(Ngày 16-9-2016)

Trần Văn Giang sưu tầm

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Bài Thơ Về Xác Người Bó Chiếu Chở Trên Xe Gắn Máy Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®