· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

Tạ Ơn Nhân Loại Đọc Thơ Tôi... Miên Du Đà Lạt

 #1 · Posted: 14 Dec 2017 20:19 
kimminh
Moderator
Tạ Ơn Nhân Loại Đọc Thơ Tôi... 


Tôi thở dâng đời muôn ư thơ 
Tạ ơn trời đất, tạ ơn thơ 
Tạ ơn tri kỷ gieo thi tứ 
Tạ mối t́nh thơ măi măi mơ
Tôi hiến dâng đời những giọt thơ 
Giọt buồn gom lại kết thành thơ 
Giọt sầu cô đọng cho tim vỡ 
Giọt nhớ c̣n vương bao mối tơ

Tạ ơn, Tôi vội tạ ơn đời 
Đời đă cho tôi có nụ cười 
Thơ đă kết sầu xoa nỗi nhớ 
Để thơ c̣n ngọt măi t́nh người 
Nữa mai ngă xuống tôi về đất 
C̣n chút t́nh thơ gởi lại đời 
Thôi nhé t́nh tôi ... thơ có thế! 
Tạ ơn nhân loại đọc thơ tôi ... 

Miên Du Đalat
Miên Du Đà Lạt

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / Tạ Ơn Nhân Loại Đọc Thơ Tôi... Miên Du Đà Lạt Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®