· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Hnh Ảnh MacDinhChiReunion.net / Hnh Ảnh /

Ba Thầy Tr HS MDC Ti Ngộ Sau Hơn 50 Năm - Lư Khải Minh

 #1 · Posted: 11 Mar 2017 16:59 
kimminh
Moderator
Ba Thầy Tr Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Ti Ngộ Sau Hơn 50 Năm

Knh mời qu thầy c & đồng mn MĐC chia sẻ hnh ảnh qu bu của tn hội vin MDCR Trần Thị Bảy k66, cũng l bạn học cng lớp với Lưu Liệt Quang k66 v Lư Khải Minh k66 vừa gặp lại với cựu gio sư Anh Văn, C Don Thị Qu, cũng như thầy c hiệu trưởng L Di, thật v cng mừng rỡ v cảm động!

Phu Qun c Qu rất xc động khi thấy c Qu vui mừng, phấn khởi v cng, khi gặp lại học tr xưa, v cố gắng động no để nhớ lại tn họ học tr v những kỷ niệm xưa, trong khi thầy khng ngừng khuyến khch bn cạnh,..... qu ha!

Cm ơn Liu Hon Vũ k76, cựu hội trưởng MDCR, v muội Kim Minh k77 (Minh Nguyen) đả tận tnh gip thn hữu Trần Thị Bảy tm đến MDCR v lin lạc được với ti!

Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)

(Hnh kỳ ny chụp bằng Samsung Galaxy S6 phone):
Lư Khải Minh

Hnh Ảnh MacDinhChiReunion.net / Hnh Ảnh / Ba Thầy Tr HS MDC Ti Ngộ Sau Hơn 50 Năm - Lư Khải Minh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®