· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Hnh Ảnh MacDinhChiReunion.net / Hnh Ảnh /

Niềm Phấn Khởi Cht Cht Trong Lng MĐC - Lư Khải Minh

 #1 · Posted: 26 Mar 2017 06:36 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Niềm Phấn Khởi Cht Cht Trong Lng MĐC

Mnh đ qu tuổi "Cổ Lai Hy" rồi, tưởng chừng phải gc vợt về vườn, chỉ cn đươc an hưởng th điền vin ở tuổi xế chiều m thi!

Knh mời qu thầy c cng anh chị em đồng mn MĐC chia sẻ cht cht niềm phấn khởi v an ủi của cựu học tr MĐC như sau:

1. Lần đầu tin: Năm năm trước, 11/10/2012 mnh hướng dẫn bạn Tenny Ng từ Hongkong để cng đi đấu giải USATT (USA Table Tennis Tournament), trong giải "U2800 Doubles" tại Long Beach, Nam-Cali: Được chức
V Địch với chiếc Cp Vng.

2. Năm nay 3/10/2017, hai đứa mnh lại hợp tc lần thứ hai, trong giải Combined Doubles (all ages, all ratings & genders) của Caramillo Tournament (gần Ventura) Nam-Cali, sau khi tranh ti với 23 đội Combined Doubles: Lại được chức V Địch với Huy Chương Vng.

Mến cho cả Lng MĐC,

Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)


****** THE END ******


Lư Khải Minh

Hnh Ảnh MacDinhChiReunion.net / Hnh Ảnh / Niềm Phấn Khởi Cht Cht Trong Lng MĐC - Lư Khải Minh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®