· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Hnh Ảnh MacDinhChiReunion.net / Hnh Ảnh /

MĐC Vẫn Cn An Ủi Chiều T - Merry Christmas ! - Lư Khải Minh

 #1 · Posted: 16 Dec 2017 15:18 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
MĐC Vẫn Cn An Ủi Chiều T

Mặc d đ qu tuổi cổ-lai-hi rồi, gần đy đầu gối bắt đầu sanh nạnh:

"Ngồi lu tăng kể"
Đứng dậy khng dễ !


Nhưng phải workaround để tự luyện thm những chiu thức đặc biệt để gip lo tướng dnh chiến thắng, d đối phương trẻ hơn mnh, bay nhẩy nhanh hơn mnh,... rt cuộc cũng tm được đường tới La-M, vợ chồng vẫn cn may mắn đoạt được huy chương vng trong giải ping-pong Anaheim 2017 vừa qua, vẫn được an ủi cht cht chiều t nha....!

Knh chc qu thầy c v anh chị em đồng mn MĐC:

Merry Christmas 2017!
Happy New Year 2018!


Eva & Lư Khảỉ Minh
****** THE END ******
Lư Khải Minh

Hnh Ảnh MacDinhChiReunion.net / Hnh Ảnh / MĐC Vẫn Cn An Ủi Chiều T - Merry Christmas ! - Lư Khải Minh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®