· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc /

Quốc Ca VNCH - Ukraine Orchestra.

 #1 · Posted: 23 Oct 2012 13:42 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
Quốc Ca VNCH - Ukraine Orchestra

Xin mời thưởng thức Quốc Ca VNCH tŕnh diễn ḥa tấu bởi Ukraine Orchestra (Ukraine trở thành một quốc gia độc lập sau khi Liên bang Sô Viết và đảng CS Liên Sô giải thể năm 1991).

*

Quốc Ca VNCH

Nhạc và Lời: Lưu Hữu Phước.
Ban Nhạc: Ukraine Orchestra.


Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.
Đồng ḷng cùng đi, hy sinh tiếc ǵ thân sống.
V́ tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên.
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dầu cho thây phơi trên gươm giáo.
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy.
Người công dân luôn vững bền tâm chí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi.
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.

ĐK:

Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ.
Công dân ơi! mau làm cho cơi bờ.
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống.
Xứng danh ngàn năm ḍng giống Lạc HồngTrần Văn Giang (Ghi lại)
MĐC K68

Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc / Quốc Ca VNCH - Ukraine Orchestra. Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®