· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc /

o Lụa H Đng - Tuấn Ngọc

 #1 · Posted: 3 Mar 2013 13:15 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
o Lụa H Đng*

o Lụa H Đng.

Thơ: Nguyn Sa.
Nhạc: Ng Thụy Min.
Ca sĩ: Tuấn Ngọc.


1.
Nắng Si Gn anh đi m chợt mt
bởi v em mặc o lụa H Đng
anh vẫn yu mu o ấy v cng
anh vẫn yu mu o ấy v cng

2.
Anh vẫn nhớ em ngồi đy tc ngắn
m mua thu rải nắng ở chung quanh
linh hồn anh vội v vẽ chn dung
bầy vội v vo trong hồn mở cửa .

3.
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng v đu
nhưng sao đi m khng bảo g nhau
để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại.

4.
Em ở đu, hỡi ma thu tc ngắn
giữ hộ anh mu o lụa H Đng.
anh vẫn yu mu o ấy v cng.
anh vẫn yu mu o ấy v cng.

*
5.
Linh hồn anh vội v vẽ chn dung
bầy vội v vo trong hồn mở cửa.

6.
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng v đu
nhưng sao đi m khng bảo g nhau
để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại.

7.
Em ở đu, hỡi ma thu tc ngắn
giữ hộ anh mu o lụa H Đng
anh vẫn yu mu o ấy v cng.
anh vẫn yu mu o ấy em ơi...


*


Trần Văn Giang
(Ghi lại)
MĐC K68

Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc / o Lụa H Đng - Tuấn Ngọc Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®