· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc /

Uống Nước Bên Bờ Suối - Lê Uyên Phương

 #1 · Posted: 30 Aug 2013 01:36 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
Uống Nước Bên Bờ Suối*

Uống Nước Bên Bờ Suối.

Nhạc và lời: Lê Uyên Phương.
Tŕnh bày: Lê Uyên Phương.


1.

Qua bao con đường, qua bao phố phường lê ṃn gót chân.
Chim muông bên rừng chờ ḿnh về đón mừng.
Môi khô em tṛn đợi từng giọt sữa non.
Dừng bên suối rồi rừng trưa nắng ngừng trôi.
Đường dài đón ta cho ta ḍng nước tươi thêm t́nh yêụ.
Ngọt bùi sẽ đem cho em ngày tháng đi qua cuộc đời.

2.

Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm.
Em buông lơi tóc, nhón trên ḍng nước trinh đầy.
Đôi chân suôn ấy đă theo ngày tháng cuốn theo thời gian.
Xa xôi nơi ấy để cho t́nh cũ chết trong buồn hiu.

3.

Ngày nào đă xa ngày nào có đôi ta.
Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh.
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầỵ.


4. ĐK:

oOo

Em yêu em yêu, em yêu em yêu.
Uống cho t́nh ta, uống cho đời tươi hoàị.
Ngày mai c̣n đấy, t́nh yêu c̣n thấy,
Đời ngất trong ta.

oOo

Em yêu em yêu, em yêu em yêu.
Uống cho ngày xanh, uống cho đời trong lành.
Ngày mai c̣n đó, t́nh yêu c̣n có,
Đời đă cho ta đời sẽ cho ta.

oOo

Em yêu em yêu, em yêu em yêu.
Uống cho t́nh ta, uống cho đời tươi hoàị.
Đường quen c̣n thấy, t́nh yêu c̣n đấy,
Đời ngất trong ta.

oOo

Em yêu em yêu, em yêu em yêu,
Uống cho ngày xanh, uống cho đời trong lành.
Ngày mai c̣n đó, t́nh yêu c̣n có,
Đời đă cho ta đời sẽ cho ta.

5.

Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm.
Em buông lơi tóc, nhón trên ḍng nước trinh đầỵ.
Đôi chân suôn ấy đă theo ngày tháng cuốn theo thời gian.
Xa xôi nơi ấy để cho t́nh cũ chết trong buồn hiu.

6.

Ngày nào đă xa ngày nào có đôi ta.
Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh.
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầỵ...


*


Trần Văn Giang
(Ghi lại)
MĐC K68

Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc / Uống Nước Bên Bờ Suối - Lê Uyên Phương Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®