· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc /

Chỉ Cn nh Mắt - Song Giang

 #1 · Posted: 16 Feb 2014 14:29 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
Chỉ Cn nh Mắt


Nhạc v Lời : Xun Hiếu.
Trnh by: Song Giang.


1.

Chỉ cn nh mắt cho nhau m thi
Chỉ cn cht nắng thm tươi ln mi
Chỉ cn tiếng gi đang ru lng ai, xt xa hoi

2.

Cuộc đời đ kết duyn anh cng ai
Cuộc đời đ kết duyn em cng ai
Để rồi đến lc đi ta gặp nhau, qu thương đau

3.

V rồi chỉ biết yu nhau m thi
D l sẽ mi ta khng thnh đi
Tnh mnh vẫn thế khng bao giờ ngui, anh hỡi.

4.

Dng đời đ cuốn tri em thật xa
Trn đầy những xt xa bao ngy qua
Ngậm ngi nuốt đắng đau thương trong lng
No ai hay, hay biết?

5.

V giờ đ c anh trong đời em
Mnh cng xa vết thương trong lng nhau
Nguyện thề sẽ mi yu nhau m thi, người ơi.


*


Trần Văn Giang
(Ghi lại)
MĐC K68

Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc / Chỉ Cn nh Mắt - Song Giang Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®