· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc /

Tri Tim Ngục T - Tuấn Anh

 #1 · Posted: 22 Mar 2014 03:21 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
Tri Tim Ngục T


Nhạc & Lời: Đức Huy.
Trnh by: Tuấn Anh.


1.

Anh đ gọi em, lời buồn chn my.
Anh đ chờ em, đến khi l bay.
Anh đ nhiều lần, bắt gặp mnh trong gương.
Chẳng hiểu v sao, đời mnh mi lao đao.

2.

Xun đến rồi đi, ngy tn nắng ấm.
Em đến rồi đi như con sng ngầm.
Anh đ một lần, một lần được biết yu em.
Để by giờ, chỉ biết yu em một mnh.


3. ĐK:

oOo

Tri tim ngục t, tri tim ngục t.
Anh yu em, yu em đến ngn thu.
Tri tim ngục t, tri tim ngục t...
Anh yu em, yu em đến ngn thu...

Đến bao giờ, anh tự hỏi đến bao giờ,
Đến bao giờ, anh sẽ qun được em


4-

Anh đ tm em, từ trong kiếp trước.
Anh đ gặp em, về cho xt thương.
Cho dẫu ngn lần, trăm ngn lần phải khổ đau.
Anh xin bằng lng, cho anh được biết để yu.

5-

Tri tim ngục t, tri tim ngục t.
Anh yu em, yu em đến ngn thu...
Tri tim ngục t, tri tim ngục t...
Anh yu em, yu em đến ngn thu.


*


Trần Văn Giang
(Ghi lại)
MĐC K68

Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc / Tri Tim Ngục T - Tuấn Anh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®