· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc /

Lời kinh đm - Lan.

 #1 · Posted: 25 May 2014 13:18 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
Lời kinh đm








* Bi ht cho những người tị nạn cộng sản vượt biển (Boat People) tm tự do.

-------------------> "Sao ci mặt gục đầu ngủ qun?"






Nhạc v Lời : Việt Dzũng.
Trnh by: Lan.


1.

Lời kinh đm i lời kinh đm.
Lời kinh buồn như tiếng mẹ thở di.
Ai c nghe thấu lời kinh khổ,
Sao ci mặt gục đầu ngủ qun.

2.

Trời mong manh i đời lnh đnh.
Thuyền bấp bnh cuộc sống mơ hồ..
Lời kinh cầu từng ngy quen thuộc
Lời mẹ buồn giữa tiếng Nam-m.

3.

Thuyền tri xa về đu ai biết
Thuyền c về gh bến tự do.
Trời cao xanh hay trời oan nghiệt.
Trời c buồn hay trời chỉ lm ngơ.

4.

Trời chơ vơ i người bơ vơ.
Người vẫn m mảnh vn rũ mục.
Lời kinh cầu từng hồi nấc nghẹn.
Lời mẹ buồn giữa tiếng Amen.

5.

Người bung xui về nơi đy nước
Người c mộng một nấm mộ xanh.
Biển ngy ng hay biển man rợ
Biển c buồn hay biển chỉ lm ngơ


*


Trần Văn Giang
(Ghi lại)
MĐC K68

Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc / Lời kinh đm - Lan. Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®