· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc /

Chc Mừng Xun - Tường Lan

 #1 · Posted: 10 Feb 2015 13:12 · Edited by: vgtran 
vgtran
Moderator
Chc Mừng Xun
Nhạc & Lời: Thanh Sơn.
Trnh by: Tường Lan.


1.
Ma xun sang ngn nơi ngt niềm tin yu đời.
Bầy chim non lượn bay ht lời ca vang trời.
Đn b h mi cười ngọt ngo tnh thương o xanh, vng.
Cho đn Cha xun huy hong.

2.
Thnh đ, những miền qu ước ma xun thanh bnh.
Người nng phu mừng xun nhấp cạn ly thm tnh.
Người chiến sĩ xa vời th mừng ma xun thắng lợi nhiều.
Để đn Cha xun yu kiều.

3. ĐK:
Thấm thiết biết mấy ma xun ấm m bn nhau.
Bao nhiu ưu tư giận hờn xa tan thương đau.
Tiếng ht quyến luyến lm ngy ngất trong tim ta.
Mừng xun xưa đi qua, cng đn lấy gi mới

4-
Tnh nhn ước ma xun chc người yu đẹp hoi.
Người thương gia mừng xun chc đầu năm pht ti.
Hạnh phc khắp mun nh cng ha lời ca chc xun ny.
Đẹp non sng an ha.
Đẹp non sng an ha.


Trần Văn Giang
(Ghi lại)
MĐC K68

Nhạc MacDinhChiReunion.net / Nhạc / Chc Mừng Xun - Tường Lan Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®