· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Mỹ Thuật MacDinhChiReunion.net / Mỹ Thuật /

Tranh Sơn Dầu Tuyệt Đẹp - from friend

 #1 · Posted: 7 Jan 2017 21:52 
kimminh
Moderator
Tranh Sơn Dầu Tuyệt Đẹp

Tuổi thơ hồn nhiên, hạnh phúc và b́nh dị của trẻ em luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm của nhiều họa sĩ trên thế giới. Những em bé trong các bức tranh tuyệt đẹp dưới đây được khắc họa một cách rất tự nhiên, gần gũi và đầy mơ mộng.Tác giả: Họa sĩ Donald Zolan. (Ảnh: Internet)“Một ngày mưa” – Tác giả: George Ayers. (Ảnh: Internet)Tác giả Donald Zolan. (Ảnh: Internet)Tác giả: Họa sĩ Judith Stein. (Ảnh: Internet)Tác giả: Arthur John Elsley. (Ảnh: Internet)Tác giả: Họa sĩ Donald Zolan. (Ảnh: Internet)Tác giả: Họa sĩ Donald Zolan. (Ảnh: Internet)Tác giả: Arthur John Elsley. (Ảnh: Internet)“Quả táo vàng” – Tác giả: George Ayers (Ảnh: Internet)Tác Giả: Charles Burton Barber. (Ảnh: Internet)Tác giả: Họa sĩ Kathy Fincher. (Ảnh: Internet)Tác giả: Họa sĩ Donald Zolan. (Ảnh: Internet)Tác giả: Họa sĩ Donald Zolan. (Ảnh: Internet)“Trẻ em đồng quê” – Tác giả: Họa sĩ Timothy C. Tyler. (Ảnh: Internet)Tác giả Donald Zolan. (Ảnh: Internet)


from friend

Mỹ Thuật MacDinhChiReunion.net / Mỹ Thuật / Tranh Sơn Dầu Tuyệt Đẹp - from friend Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®