· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Thông Báo Thành Lập Ban Tổ Chức Buổi Họp Mặt ngày 01/09/2002 -

 #1 · Posted: 8 Jan 2004 08:08 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Thông Báo Thành Lập Ban Tổ Chức Buổi Họp Mặt ngày 01/09/2002Để đăm bảo cho sự thành công ngày họp mặt được tổ chức bởi MDCR vào ngày 01/09/2002 tại Miles Square Park, các cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi ở Orange County đă hội thăo và quyết định thành lập một Ban Tổ Chức để điều hành cho buổi họp mặt. Thành phần Ban Tổ Chức :

- Giang Văn Thuật, 714-265-9370, email: tg99man@yahoo.com
- Nguyễn Hồng Mai, 714-539-5199, email: hongmai_n@yahoo.com
- Phạm Văn Long

Nhân dịp nầy, các CHS và Thầy Lư Di cũng đóng góp một số tiền (> $200), để Ban Tổ Chức có ngân sách điều hành cho buổi họp mặt.

Để cho buổi họp mặt được thành công, Ban Tổ Chức mong rằng các bạn CHS Mạc Đĩnh Chi và gia đ́nh, thân hữu sẽ đến tham dự đông đủ vào ngày 01/09/2002.


Thay mặt ban Tổ Chức,

Mac Dinh Chi Reunion

Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Thông Báo Thành Lập Ban Tổ Chức Buổi Họp Mặt ngày 01/09/2002 - Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®