· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Picnic in San Diego 14 Aug 2011 - Minh Tuấn

 #1 · Posted: 22 Jul 2011 17:13 · Edited by: vulieu 
vulieu
Moderator


Kính thưa Thầy Cô,
Các Anh/Chị CHS thân mến,

Anh Minh Tuấn tổ chức một buổi Họp Mặt cộng đồng cho nhiều Hội Đoàn, gồm cả Hội Ái Hữu TH Mạc Đĩnh Chi, ở San Diego vào ngày 14 August, 2011.

Các Anh/Chị muốn tham dự xin liên lạc với anh : Minh Tuấn, minhtuan_1@yahoo.com .

Mọi Chi / Thu đều do Ban Tổ Chức của anh Minh Tuấn đăm nhận. Các Anh/Chị tham dự xin liên lạc trực tiếp anh Minh Tuấn về tài chánh.

Kính mời Thầy Cô và Anh Chị tham dự đông đủ để ũng hộ Anh Minh Tuấn.


Liêu Hoàn VũTin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Picnic in San Diego 14 Aug 2011 - Minh Tuấn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®