· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Phân Ưu

Page  Page 1 of 17:  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  Next »  
 #1 · Posted: 14 Aug 2017 00:13 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Lời Cảm TạHuỳnh Công Vinh và Gia đ́nh trân trọng cảm ơn Thầy, Cô và quí Thân hữu Mạc Đĩnh Chi đă có lời phân ưu .
Sự ưu ái của quí vị sẽ giúp tôi và gia đ́nh tôi phấn khởi lên để tiếp tục đi tiếp con đường trước mặt.

Trân trọng,

Mạc Đĩnh Chi 1971's Hùynh Công Vinh.


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #2 · Posted: 9 Aug 2017 17:02 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Được Tin Buồn thân mẫu của các anh chị đồng môn MĐC:

Huỳnh Công Vinh k71
Huỳnh Thị Cẩm k73
Huỳnh Anh Đào k74
Huỳnh Rạng David k75

Cụ Bà LÊ THỊ DIÊN
Pháp Danh Diệu Viên
Thọ Bồ Tát Giới: Viên Măn Tạng

Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1934 tại Chợ Lớn
Vừa tạ thế ngày 7 tháng 8 năm 2017
Hưởng thọ 84 tuổi

Chân thành chia buồn cùng 4 anh chị đồng môn MĐC và quí tang quyến

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Hải Ngoại

Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)

Thành Kính Phân Ưu
Giờ thăm viếng nhóm MĐC:

Mong quí vị có thể đến cùng lúc với Cô Tăng Ngọc Hồng k73 tại
Peek Family Funeral Home – Room 5
Tuesday 08/15/2017 – 7:00 PM


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #3 · Posted: 9 Aug 2017 16:56 
kimminh
Moderator
Cáo Phó

Gia đ́nh chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Bà và má của chúng tôi là:

Bà Lê Thị Diên

Pháp Danh Diệu Viên

Thọ Bồ Tát Giới: Viên Măn Tạng


Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1934 tại Chợ Lớn

Đă từ trần vào lúc 5 giờ 40 sáng
Ngày 7 tháng 8 năm 2017

(Nhằm ngày 16 tháng 6 năm Đinh Dậu)
Hưởng thọ 84 tuổi

Linh cữu được quàn tại:

Peek Family Funeral Home – Pḥng số 5
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Điện Thoại: 714-893-3525


CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017


- Nhập Quan, Phát Tang, và cầu siêu lúc 9 giờ sáng
- Tụng kinh: 2 – 3 giờ trưa, 4 – 5 giờ chiều
- Thăm viếng: 11 – 2 giờ trưa, 3 – 4 giờ chiều, 5 – 8 giờ tối

Thứ tư, ngày 16 tháng 8 năm 2017

- Thăm viếng lúc 9 giờ sáng – 11 giờ 30 trưa
- Di quan và hỏa táng: 12 giờ 15 trưa


TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO


- Trưởng nam: Huỳnh Công Vinh ( Vincent) và vợ
- Trưởng nữ: Huỳnh Thị Cẩm và các con
- Thứ nữ: Huỳnh thị Anh Đào và các con
- Thứ nam: Huỳnh Ngọc Rạng (David) cùng vợ, con, và các cháu
- Thứ nam: Huỳnh Ngọc Cường và vợ
- Út nữ: Huỳnh thị Ngọc Yến (Lisa) cùng chồng và các con
- Út Nam: Huỳnh Ngọc Bảo Quốc (Danny) và vợCÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU


Số điện thoại liên lạc tang gia:
Vinh (714-349-2255), Cẩm (714-653-5944), Đào (714-785-8009)Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #4 · Posted: 3 Aug 2017 01:02 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
LỜI CẢM TẠ

Kính thưa Giáo sư Hiệu trưởng, và Quí vị Giáo sư
Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi Sài G̣n cùng Quí Phu nhân
Quí bạn Đồng môn Cựu Học sinh trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi Sài G̣n và Quí quyến thân mến.

Thay mặt toàn thể Tang quyến, gia đ́nh chúng tôi chân thành cảm tạ Quí vị Giáo sư và Quí Phu nhân, cùng các bạn Đồng môn và Quí quyến, đă chia buồn qua điện thoại, điện thư, và đă tiễn đưa Thân Mẫu và Nhạc Mẫu chúng tôi:

Bà Quả Phụ Nguyễn Tuấn Mỹ
Nhữ danh: Nguyễn Thị Bầu, pháp danh Diệu Cổ


Tạ thế ngày 13 tháng 7 năm 2017
tại Orange County, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 97 tuổi

đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự quan tâm và ân cần chia sẻ của Quí vị Giáo sư và Quí Bạn là một niềm an ủi sâu xa cho toàn thể gia đ́nh chúng tôi, trước sự mất mát lớn lao này.
Một lần nữa, xin Quí vị nhận nơi đây ḷng biết ơn và cảm kích.
Kính chúc Quí vị Giáo sư, quí Phu nhân và các bạn Đồng môn cùng Qui quyến luôn dồi dào sức khỏe, b́nh an và may mắn.

Trân trọng,

Nguyễn Hồng Mai MĐC 71 – Nguyễn Đức Cường MĐC 70

 #5 · Posted: 19 Jul 2017 02:59 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được Tin Buồn

Thân Mẫu Bạn Nguyễn Trần Hồng Mai k71)
Cũng là nhạc mẫu Nguyễn Đức Cường k70

Cụ Bà NGUYỄN TUẤN MỸ
Nhũ danh Nguyễn Thị Bầu
Pháp danh Diệu Cổ

Sinh năm 1921 tại Sơn Tây VN
Vừa măn phần ngày 13 tháng 7 năm 2017
Tại Fountain Valley Hospital, Nam-Cali, Hoa Kỳ
Hưởng đại thọ 97 tuổi

Chân thành chia buồn cùng Nguyễn Trần Hồng Mai, Nguyễn Đức Cường
Và quư tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà
Được sớm tiêu diêu an nghỉ

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Hải Ngoại
Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)

Thành Kính Phân Ưu

Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #6 · Posted: 19 Jul 2017 02:51 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
CÁO PHÓ

Gia đ́nh chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Bà Nội, Bà Ngoại, Thân Mẫu, Nhạc Mẫu chúng tôi:

Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN TUẤN MỸ
Nhũ Danh: NGUYỄN THỊ BẦU
Pháp Danh DIỆU CỔ
Sinh năm 1921 tại Sơn Tây, Việt Nam
Đă thất lộc lúc 9:15 PM ngày 13 tháng 7 năm 2017
Tại Fountain Valley Hospital, Fountain Valley, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 97 tuổi

Linh cữu hiện được quàn tại:
AN LẠC FUNERAL SERVICES
7441 Garden Grove Blvd., Unit C
Garden Grove, CA 92841
Tel: (714) 489 – 5571

LỄ PHÁT TANG
Thứ Hai, 24 tháng 7 năm 2017 lúc 9 AM.
THĂM VIẾNG và TƯỞNG NIỆM
Thứ Hai, 24 tháng 7 năm 2017, từ 10 AM đến 2:00 PM
LỄ DI QUAN và HỎA TÁNG
Thứ Hai, 24 tháng 7 năm 2017 lúc 2:00 PM

Dưới sự chủ tŕ và chứng minh của:
Ḥa Thượng THÍCH CHƠN THÀNH
Viện Chủ chùa LIÊN HOA
cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Ban Hộ Niệm
chùa Liên Hoa và chùa Bát Nhă

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Trưởng Nam: Nguyễn Thái Tản (tự Phạm Thư Thái), Vợ: Vũ Thị Hồng Tiến.
Ex: Quách Mộng Vân và các con.
Trưởng Nữ: Nguyễn Trần Hồng Mai, chồng Nguyễn Đức Cường và các con.
Thứ Nam: Nguyễn Thái Tuấn, vợ Nguyễn Dolly và các con.
Thứ Nam: Nguyễn Thái Viên, vợ Nguyễn Đức Hạnh và các con.
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Thái Giang, chồng Phạm Du.

Liên Lạc: Nguyễn Thái Tản: 1 (425) 761 - 3047
Nguyễn Thái Tuấn: 1 (240) 425 - 7697
Nguyễn Đức Cường: 1 (714) 251 - 8007

CÁO PHÓ NÀY XIN THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN V̉NG HOA và PHÚNG ĐIẾU
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi

 #7 · Posted: 6 Jul 2017 16:28 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #8 · Posted: 27 Jun 2017 22:15 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thông Báo & Phân ƯuKính thưa Quư Thầy, Cô,
Thưa Quư đồng môn MĐC,

Thầy Trịnh Trung Sơn, cựu Giáo Sư Lư Hóa, đă từ trần ngày 21 tháng 6, 2017 tại Fresno, Bắc California (nơi định cư, từ ngày Thầy và gia đ́nh đến Hoa Kỳ, hơn 30 năm trước.).

Hưởng Thọ 76 tuổi.

Được biết, theo ư nguyện của Thầy, tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản trong ṿng gia đ́nh. Ngày thứ Tư, 28/6 hỏa thiêu, sau đó vào ngày thứ Sáu 30/06, toàn gia đ́nh sẽ thuê tàu, mang tro cốt của Thầy đến rải, tại vùng cầu Golden Gate trong vịnh San Francisco.

Xin thành kính phân ưu cùng Cô, bà quả phụ Trịnh Trung Sơn và Tang quyến.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ, tiếp độ hương linh Thầy Trịnh Trung Sơn văng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Bùi Mạnh Hùng & Gia đ́nh
MĐC 69
Washington, D.C
--------------------------------

PHÂN ƯU

Vô cùng tiếc thương được tin Thầy TRỊNH TRUNG SƠN

Cựu Giáo Sư Lư Hóa

Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi Phú Lâm - Saigon

Vừa măn phần ngày 21 tháng 6 năm 2017
Tại Fresno, Bắc California USA
Hưởng thọ 76 tuổi

Chân thành chia buồn cùng Cô Trịnh Trung Sơn và quư tang quyến

Nguyện cầu hương linh Thầy

Được sớm tiêu diêu an nghỉ

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Mạc Đĩnh Chi Hải Ngoại

Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)
--------------------------------

Thành Kính Phân ƯuChân Thành Chia Buồn Gia Đ́nh Thầy Trịnh Trung Sơn , cầu mong Thầy yên nghĩ chốn vĩnh hằng .

Học tṛ
Vơ Mạnh Hùng
--------------------------------

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thương tiếc được tin

Thầy TRỊNH TRUNG SƠN

Cựu Giáo Sư Lư Hóa

Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi Phú Lâm - Saigon
Vừa măn phần ngày 21 tháng 6 năm 2017
Tại Fresno, Bắc California USA
Hưởng thọ 76 tuổi

Chân thành chia buồn cùng
Cô Trịnh Trung Sơn và quư tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy được sớm tiêu diêu miền cực lạc.

NGUYỄN VĂN PHƯỚC K 69 và
HUỲNH THỊ THANH KIỀU K70.
Cựu Học Sinh Trung Học Mạc Đĩnh Chi

--------------------------------

Thành Kính Phân Ưu
Xin Gởi Lời Thành Kính Chia Buồn tới Gia Đ́nh Thầy Trịnh Trung Sơn và Tang Quyến...
Nguyện Cầu Hương Linh Thầy Sớm Được An Nghỉ Nơi Miền Cực Lạc..

kimminh, KimThoa và Gia Đ́nh
--------------------------------

Thành kính chia buồn cùng Cô và tang quyến . Nguyện cầu hương linh Thầy sớm về cơi Vĩnh hằng
Thành kính phân ưu

Nhược Thu và gia đ́nh
--------------------------------

Thành kính phân ưu cùng Cô vâ tang quyến.
Nguyện cầu cho hương hồn thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Mỹ Linh và Jimmy Điêu
--------------------------------

Thành kính chia buồn cùng Cô Trịnh Trung Sơn và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy được yên nghỉ cơi vĩnh hằng.

Lê Quí Sơn& khánh minh (khoá 70)
Khuê minh (khoá 72)
--------------------------------

Chân thành chia buồn cùng Cô Trịnh Trung Sơn và quư tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy
Được sớm tiêu diêu an nghỉ đời đời trong cơi vĩnh hằng

Hồng Mai, Nguyễn Đức Cường
--------------------------------

Thành Kính Phân Ưu cùng cô Trịnh Trung Sơn và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy Trịnh Trung Sơn được về cơi niết bàn.

Trịnh Chi Thanh + Trần thị Yến
MDC 73.
--------------------------------

Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đ́nh Thầy Trịnh Trung Sơn
Nguyện Cầu Hương Linh Thầy Được An Nghỉ Nơi Cơi Vĩnh Hằng

KIM CHI - THANH VAN ( k70 )
--------------------------------

Thành kính chia buồn cùng tang quyến .Nguyện cầu thầy
Trần Trung Sơn được hưởng an vui nơi miền cực lạc.

Nguyễn Văn Lễ MĐC. K70
--------------------------------

Thành kính chia buồn cùng Cô Trịnh Trung Sơn và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy được yên nghỉ cơi vĩnh hằng.

Vũ Thế Hiệp MDC73
--------------------------------

Thành kính chia buồn cùng gia đ́nh Thầy Trịnh Trung Sơn !
Kính mong Thầy an nghĩ nơi miền cực lạc !
Kính mong Cô giữ ǵn sức khỏe và vượt qua nổi đau mất mát nầy ạ !
Trân trọng !

Lê Thị Cúc (Cúc Nhiệt Đới)
--------------------------------

Thành kính phân ưu cùng cô và gia đ́nh thầy Trịnh trung Sơn.

Em không được hân hạnh học với thầy nhưng nghĩ là Thầy được mọi người thương mến lắm qua những lời chia tay rất thân ái của thầy cô MDC.

Cầu nguyện cho thầy yên nghỉ trong miền cực lạc.

Nhan Thủy-Tiên K68
--------------------------------

Thànk kính phân ưu cùng gia đinh Thầy . Nguyện cầu hương hồn thầy sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc

Quách Xuân Sơn
--------------------------------


Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi

 #9 · Posted: 27 Jun 2017 21:40 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin không vui về bạn TRỊNH TRUNG SƠN của chúng ta:

TRỊNH TRUNG SƠN

Cựu Giáo sư Lư Hóa Trường Trung Học Học Mạc Đĩnh Chi - Saigon

Vừa măn phần ngày 21 Tháng 6 Năm tại Fresno, California – USA
Hưởng thọ 76 tuổi

Chúng tôi, một số bạn đồng nghiệp cũ, chân thành chia buồn cùng chị Trịnh Trung Sơn và tang quyến, nguyện cầu hương linh anh TRỊNH TRUNG SƠN sớm về an nghỉ nơi miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu,

Cựu Giáo Sư Trung Học Mạc Đĩnh Chi-Sàigon:

.Bạch Như Tuyết
.Liên (Bạch Văn Đức)
.Bùi Thị Loan
.Bùi Thọ Roan
.Châu Thị Năm
.Đỗ Văn Thịnh
.Đỗ Hữu Cự
.Doăn Thị Quư
.Đặng Vũ Mai
.Huỳnh thị Đức
.Kỷ Thanh Vân
.Lư Di
.Lư Thị Kiên Trinh
.Ngô Gia Nam
.Nguyễn Hữu Điện
.Nguyễn Hữu Lợi
.Nguyễn Phước Hậu
.Nguyễn Quang Hà
.Nguyễn Quang Vui
.Nguyễn Tất Đạt
.Nguyễn Thị Kim Phượng
.Nguyễn Thị Lan
.Nguyễn Thị Mai Hương
.Nguyễn Trí Thành
.Nguyễn Tuấn Tú
.Nguyễn Tường Vân
.Nguyễn Văn Vang
.Nguyễn Xuân
.Nguyễn Vũ Hải
.Nghiêm Thúy Liễu
.Phạm Quang Huyến
.Phạm Quân Hồng
.Phạm Thị Thúy Nga
.Phạm Kim Dung
.Phó Quốc Thăng
.Trần Bá Phẩm
.Trần Thị Bạch Tuyết
.Tŕ Thịnh Huệ
.Vũ Bội Minh Giao
.Vũ Ngọc Ngoạn
.Vũ Thị Nguyệt
.Vương Công Hy


Lời tâm sự của Phạm Quang Huyến (Úc Châu):

Tôi vô cùng xúc động, liền kêu điện thoại nói chuyện với Chị Sơn và được Chị cho hay: Tới giây phút cuối, Sơn vẫn hồng hào, đột nhiên thanh thản nhẹ nhàng ra đi.

Tôi nói với Chị: Những năm gần đây, nhất là hồi tháng 6/2012, khi qua Mỹ, tôi cố liên lạc với Sơn qua điện thoại, email cho Sơn nhiều lần, đều không được,... Chị nói lâu nay, Sơn không c̣n nhớ, biết ǵ hết!

Đối với tôi, có rất nhiều điều đáng nhớ:

· Năm 1953, tôi học chung với Trịnh Hương Sơn (anh của Trung Sơn), lớp Đệ Thất ở Hải Dương. Vào Nam, hồi học Trung Học, Đại Học chúng tôi vẫn thường liên lạc.

. Năm 1963, Sơn về dạy chung với tôi tại trường Tân An, Long An.

· Từ năm 1967 tới 1981, cùng ở khu Phú Lâm và cùng làm việc tại trường Mạc Đĩnh Chi.

· Năm 2009, gặp lại Sơn trong buổi họp mặt thày tṛ Mạc Đĩnh Chi vùng Bắc Cali.

Trên đường xuôi Nam Cali, tôi đă ghé Fresno thăm và ăn trưa với gia đ́nh Sơn.


Bây giờ hết rồi!

· Vài ngày nữa, Bạn Ta sẽ thành cát bụi, ḥa trong biển cả mênh mông.
·
Chúc Bạn Ta sớm Tiêu Diêu Cực Lạc.


Lời tâm sự của Nguyễn Tường Vân (Maryland -USA):

Tôi ở xa quá, lại thêm bệnh già, khó ḷng gặp lại bạn dồng nghiệp ngày xưa. Chỉ c̣n biết nhờ ông (Lư Di), nếu có dịp , xin bày tỏ ḷng buồn v́ bạn dồng nghiệp dă không c̣n nữa. Xin cầu chúc bạn Trinh Trung Sơn lên dường thênh thang. dể lại t́nh luyến thương cho bạn bè và gia quyến.


Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Mạc Đĩnh Chi Hải Ngoại

Thầy Cô Lư Di, Tăng Ngọc Hồng, cùng Toàn Thể Giáo Sư và Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Đồng Thành Kính Phân ƯuHội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #10 · Posted: 7 Jan 2017 00:15 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được Tin Buồn

Được tin buồn Cụ Ông HỒNG THANH tự VĂN BỈNH CỨ
Thân phụ Hồng Lan tự Văn Mỹ Lan k76
Cũng là nhạc phụ Lê Văn Minh k72

Vừa măn phần ngày 28 tháng 12 năm 2016
Tại Sài-G̣n Việt Nam
Hưởng thọ 84 tuổi

Chân thành chia buồn cùng Hồng Lan, Lê Văn Minh và quư tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông
Được sớm tiêu diêu an nghỉ

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Mạc Đĩnh Chi Hải Ngoại

Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)

Thành Kính Phân ƯuHội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

Page  Page 1 of 17:  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  Next » 
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Phân Ưu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®