· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Phân Ưu

Page  Page 1 of 18:  1  2  3  4  5  ...  14  15  16  17  18  Next »  
 #1 · Posted: 9 Apr 2018 05:26 
kimminh
Moderator
Cáo Phó


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #2 · Posted: 9 Apr 2018 05:16 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Được Tin Buồn thân phụ anh Lâm Vĩnh Hiên MĐC K71
(Trưởng Ban văn Nghệ MĐC 2018)

Cụ Ông LÂM LƯƠNG


Pháp danh Phổ Thiện
Sinh năm 1918 tại Phúc Kiến, Trung Hoa
Vừa măn phần ngày 3 tháng 4 năm 2018
Hưởng đại thọ 101 tuổi

Chân thành chia buồn cùng anh Lâm Vĩnh Hiên
Và toàn thể quí tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông được sớm siêu thoát

Thành Kính Phân Ưu
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh MĐC - Hải Ngoại

Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966

----------------------------

Thành Kính Phân Ưu cùng huynh Lâm Vĩnh Hiên và tang quyến.
Kính chúc hương hồn bác sớm tiêu diêu.

Jimmy Điêu và Mỹ Linh

-------------------------

Thành Kính Phân Ưu
Xin gởi lời Thành Kính Chia Buồn tới Gia Đ́nh Anh Lâm Vĩnh Hiên và Tang Quyến
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ sớm Tiêu Diêu Nơi Miền Cực Lạc

kimminh, Kimthoa và Gia Đ́nh

---------------------

Chân thành chia buồn cùng anh Lâm Vĩnh Hiên
Và toàn thể quí tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông được sớm siêu thoát

Quách Xuân Sơn và Gia Đ́nh

-----------------------

Thành kính phân ưu cùng gia đ́nh huynh Lâm Vĩnh Hiên
Nguyện linh hồn Bác sớm về cơi biết bàn

PhuongMai Nauy
ltpm

-----------------------

Xin thành kính chia buồn cùng anh Lâm Vĩnh Hiên và tang quyến
Nguyện cầu linh hồn cụ Ông sớm về cơi an b́nh .

NhuocThu

Đă gửi từ iPhone của tôi
www.bentrang-nhuocthu.com

-------------------------

Nhận được tin buồn thân phụ anh LÂM VĨNH HIÊN, cụ ông:

LÂM LƯƠNG

Đă măn phần ngày 3 tháng 4, hưởng đại thọ 101 tuổi.
Xin thành kính chia buồn cùng anh Hiên và tang quyến, nguyện cầu hương hồn cụ ông an b́nh nơi Tiên Cảnh.

Thành kính phân ưu!
Lư Di/Ngọc-Hồng.

***********
Gia đ́nh Mạc Đĩnh Chi sẽ đến viếng linh cữu cụ ông vào lúc:
4 giờ chiều ngày thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018.
Xin đa tạ.

-----------------------

Thành Kính Phân Ưu Cùng Anh Hiên và Gia Quyến

Đồng Thảo

408-314-4069Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #3 · Posted: 5 Mar 2018 00:55 
kimminh
Moderator
Cảm Tạ


 
Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #4 · Posted: 19 Feb 2018 03:40 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
 
Được Tin Buồn thân phụ chị Lâm Kim Chung MĐC
Vừa tạ thế tại California, Hoa Kỳ
Hưởng đại thọ 93 tuổi

Chân thành chia buồn cùng chi Lâm Kim chung
Và toàn thể quí tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông được sớm siêu thoát

Thành Kính Phân Ưu
 
Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)
 


--------------------------

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
Thân phụ chị LÂM KIM CHUNG
Vừa mệnh chung tại California, 
Hưởng thọ 93 tuổi.
Thành kính chia buồn cùng đại gia đ́nh Lâm-Trần, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm siêu thoát.

Nguyễn Văn Phước& Huỳnh thị Thanh Kiều

-----------------------
 
Nhận được tin buồn
Thân Phụ Chị Lâm Kim Chung vừa mới qua đởi
Xin Gởi Lời Thành Kính Chia Buồn tới Chị vầ Gia Đ́nh
Nguyện Cầu Hương Linh Bác Sớm Tieu Diêu Nơi Miền Cực Lạc

kimminh, Kim Thoa và Gia Đ́nh

------------------------------

Xin thành kính chưa buồn cùng tang quyến 
và nguyện cầu hương linh cụ sớm về cơi Vĩnh hằng
NhuocThu 

Đă gửi từ iPhone của tôi
http://www.bentrang-nhuocthu.com ]

----------------------

Thành kính Chia buồn cùng chị Kim Chung và đại gia đ́nh Trần-Lâm cùng đại gia quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ ông sớm siêu thoát.

Thành kính phân ưu!
Lư Di/Ngọc-Hồng
Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #5 · Posted: 16 Feb 2018 23:32 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Cáo Phó


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #6 · Posted: 14 Feb 2018 04:00 
kimminh
Moderator
Cáo Phó

Tang lễ cho mẹ tôi, bà Trần Thị Muồi, sẽ cử hành vào ngày 24/2 ở nhà quàn Oakhill, San Jose trong khu Asian chapels..

Giờ thăm viếng 10:00am-2:00pm ngày 24/2.
Xin miễn phúng điếu.

Chân thành cám ơn 

Trần Thanh Liêm


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #7 · Posted: 3 Feb 2018 22:32 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
 
Được Tin Buồn thân mẫu anh Trần Thanh Liêm k80

Cụ Bà MONICA

Vừa về  Cơi Chúa ngày 31 tháng 01 năm 2018
Tại San Jose, Bắc-Cali, Hoa Kỳ
Hưởng đại thọ 101 tuổi

Chân thành chia buồn cùng anh Trần Thanh Liêm
Và toàn thể quí tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà được sớm hưởng Nhan Thánh

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Hải Ngoại

Thành Kính Phân Ưu
 
Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)
 


----------------------------

Xin gử lời chia buồn đén Liêm và gia đ́nh, cầu mong linh hồn Bác được an nghỉ nơi cơi vĩnh hằng,

Đồng Thảo🌷

Sent from my iPhone

--------------------

Xin thành kính chia buồn với anh Liêm cùng tang quyến
Nguyện xin hương linh cụ bà MONICA sớm về hưởng nhan Thánh Chúa 
Ta V Hiến 


Đă gửi từ iPhone của tôi
www.bentrang-nhuocthu.com 
--------------------

Nhận đượcc tin buồn thân mẫu anh Trần Thanh Liêm vừa qua đời.

Xin thành kính chia buồn cùng anh Liêm và gia đ́nh. 

Nguyện cầu hương linh bác được sớm về cơi vĩnh hằng.

Trịnh Chí Thành & Trần thị Yến

----------------------

Thành Kính Phân Ưu

Xin Gởi Lời Thành Kính Chia Buồn tới Gia Đ́nh Anh Trần Thanh Liêm và Tang Quyến
Nguyện Cầu Hương Linh Bác Sơm được Về Nước Chúa

kimminh, Kimthoa & Gia Đ́nh

-------------------

Thành Kính Phân Ưu.

Liêu Hoàn Vũ

----------------------

Thành kính chia buồn cùng Liêm & tang quyến .

Lâm Vĩnh Hiên

-----------------------

Nhận được tin buồn
Thân mẫu anh Trần Thanh Liêm vừa qua đời
Xin Thành Kính chia buồn cùng Anh Liêm và Gia Đ́nh. 
Nguyện cầu hương linh bác được sớm về cơi vĩnh hang.


Nguyễn Văn Phước - Huỳnh Thị Thanh Kiều

-----------------------------

Thành Kính Phân Ưu cùng anh Liêm và tang quyến.  Cầu mong hương hồn bác sớm siêu thoát.

Jimmy và Mỹ Linh

-------------------

Thành thật chia buồn cùng anh Trần Thanh Liêm và toàn thể gia quyến.
 
Gđ Trần Văn Giang
Orange County
Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #8 · Posted: 29 Sep 2017 16:52 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

https://www.nguoi-viet.com/phan-uu/co-tran-ngoc-lanh/

Được Tin Buồn phu nhân Thầy Phạm Quân Hồng
Nhủ danh: Cô TRẦN NGỌC LÀNH
Pháp danh DIỆU NGỌC
Vừa mãn phần ngày 24 tháng 9 năm 2017
Tại Nam Cali, Hoa kỳ
Hưởng thọ 75 tuổi

Toàn Thể CHS MDC 12B1-K72

Chân thành chia buồn cùng Thầy Phạm Quân Hồng và quý tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cô sớm tiêu diêu nơi cỏi Vĩnh Hằng
______

Em v́ bận việc hôm nay mới vô mail nên hay tin muộn !
Em xin thành kính chia buồn cùng Thầy và gia quyến ! cầu chúc hương linh cô an yên nơi miền tịnh dộ ! mong Thầy giữ ǵn sức khỏe ạ.
Cúc_học tṛ kính viếng !
______

Thành Kính Phân Ưu

Được tin buồn phu nhân Thầy Phạm Quân Hồng vừa qua đời.

Thành Kính Phân Ưu cùng Thầy và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cô sớm về cơi niết bàn.

Trịnh Chí Thanh và Trần thị Yến
(MDC 73).

______

Thành kính phân ưu Thầy Phạm Quân Hồng và quý Tang Quyến,
Nguyện Cầu hương linh Cô Lành được tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.

Liêu Hoàn Vũ

______

Kính thưa Quư Thầy Cô và HĐTM,
Để chia xẻ nỗi đau mất mát lớn lao của Thầy Phạm Quân Hồng v́ sự ra đi vĩnh viễn của cô, gia đ́nh MDC sẽ kính viếng linh cửu của cô vào ngày Chủ Nhật, 1 Tháng 10, 2017 vào lúc 1 giờ trưa.

Thầy Cô Phạm Quân Hồng đă gắn bó với gia đ́nh MĐC từ những ngày vừa thành lập HAH CHS MĐC, những buổi họp mặt lớn nhỏ, lúc nào cũng có mặt thầy cô, cô chẳng những là phu nhân của thầy mà đối chs MĐC cô không ngần ngại chỉ bảo nhiều món ăn độc đáo để làm cho buổi ăn gia đ́nh thêm phong phú.
Bây giờ cô đă ra đi vĩnh viễn, cô đă để lại cho em nụ cười dễ mến cùng nét đẹp sang cả. Mong cô thanh thản nơi cơi vĩnh hằng.
Thành kính chia buồn cùng Thầy Hồng và tang quyến.
Kính mong thầy giữ ǵn sức khỏe.

Em Ngọc-Hồng.

_______

Thành kính phân ưu cùng thày và gia đ́nh. Nguyện cầu hương linh cô sớm về Phật quốc .

Lâm Vĩnh Hiên

______

Thành Kíính Phân Ưu cùng Thầy và Tang Quyến

BichHanh

______

Thầy kính,

Thành kính chia buồn cùng thầy và gia quyến.

Nguyễn Quốc Tiến
và gia đ́nh


_________

Thành kính chia buồn Thầy Phạm Quân Hồng và gia đ́nh .
Nguyện hương hồn Cô sớm về cơi niết bàn.

Phương Mai Nauy và gia đ́nh .

ltpm
_______Xin gởi lời Thành Kính Ch́a Buồn tói Thầy Phạm Quân Hồng và Tang Quyến.
Nguyện Cầu Hương Linh Cô sớm Tiêu Diêu Nơi Miền Cực Lạc

kimminh, Kim Thoa và Gia Đ́nh

_______

Đồng Thảo Xin Thành Kính Chia Buồn cùng Thầy Phạm Quân Hồng. Cầu mong linh hồn Cô được yên nghỉ đời đời 🌹🌹🌹🌹🌹
Kính điếu
Đồng Thảo

Sent from my iPhone

_______

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG THẦY PHẠM QUÂN HỒNG VÀ TANG QUYẾN.
Xin thắp hương tiễn biệt và góp lời cầu nguyện hương linh Cô được về nơi cơi vĩnh hằng.
Qui SonKhánh minh
Khuêminh Kieu Ngoc

Sent from my iPhone

_______


Thành kính phân ưu cùng Thầy Phạm Quân Hồng và Gia Đ́nh... Cầu nguyện cho Cô được an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng !
Kính.
NHK

_______

Vừa nghe tin Cô mất, Em rất ngỡ ngàng v́ tuần trước em vẫn c̣n liên lạc "email" với Thầy và em không nghe tin ǵ cả?

Với tất cả sự thận trọng (v́ em chưa "verify" được hung tin này), em xin thành thật chia sẻ sự mất mát lớn lao của Thầy.

... Trời kia đă bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần...


Em Trần Văn Giang
MĐC Khóa 68

__________

Xin thành kính chia buồn cùng Thầy và tang quyến , nguyện xin hương linh Cô luôn an b́nh trong cơi Vĩnh hằng

Nhược Thu và g/d

Đă gửi từ iPhone của tôi

________

Thành Kính Chia Buồn cùng Thầy và Gia Quyến. Cầu Chúc Hương Hồn Cô Sớm Về Miền Cực Lạc...

Ngọc Tuyền
MDC 68

________

Thành Kính Chia Buồn Cùng Thầy Phạm Quân Hồng.
Nguyện Cầu Hương Linh Cô sớm được an vui nơi miền Cực Lạc.
Nguyên Văn Lê
MDC 1963-1970

_______

Thành Kính phân Ưu cùng Thầy Phạm Quân Hồng và Tang Quyến. Cầu Chúc Hương Linh Cô sớm được an nghỉ nơi cơi Vĩnh Hằng.

Mỹ Kiều

_______

Thành kính phân ưu cùng Thầy Phạm Quân Hồng và gia.dinh.
Nguyên cầu hương linh của Cô sớm siêu thoát và yên nghỉ vĩnh hằng nơi cơi Niết Bàn.
Thanh Vân -.Minh Duc va.Kim Chi ( k70 )

________

Thành kính phân ưu cùng Thầy Phạm Quân Hồng và tang quyến. Kinh mong hương hồn Cô sớm siêu thoát.

Jimmy và Mỹ Linh

_________

Chia Buồn

Được Tin phu nhân Thầy Phạm Quân Hồng
Khuê danh: Cô TRẦN NGỌC LÀNH
Pháp danh DIỆU NGỌC

Vừa măn phần ngày 24 tháng 9 năm 2017
Tại Nam-Cali, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 75 tuổi

Chân thành chia buồn cùng
Thầy Phạm Quân Hồng
Và đại gia đ́nh tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cô được sớm siêu thăng cơi vĩnh hằng

Chúng em
Nguyễn Văn Phước K69
Huỳnh Thị Thanh Kiều K70
Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Saigon

Đồng Thành Kính chia buồn


_________

Thủy-Tiên ở nước Úc xa xôi nghe tin buồn của trường về sư ra đi của phu nhân của thầy Pham xuân Hồng!
Em có thấy h́nh ảnh cô thầy nên em cũng thấy cô, ḷng em thương tiêc cô rời bỏ moi người quá sớm!

Em thành kính phân ưu cùng thầy và gia đ́nh,
cầu nguyên hương linh cô đươc tiêu diêu mien cưc lac.

Thành kính.

Nhan Thủy-Tiên (K68)


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #9 · Posted: 27 Sep 2017 03:55 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Được Tin Buồn phu nhân Giáo Sư Phạm Quân Hồng
Phu nhân Giáo Sư Hồng Khuê danh: TRẦN NGỌC LÀNH
Pháp danh DIỆU NGỌC

Vừa măn phần ngày 24 tháng 9 năm 2017
Tại Nam-Cali, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 75 tuổi

Chân thành chia buồn cùng Giáo Sư Phạm Quân Hồng
Và toàn thể quí tang quyến
Nguyện cầu hương linh Phu Nhân Giáo Sư Hồng được sớm tiêu diêu an nghỉ

Cựu Giáo Sư Trường Mạc Đĩnh Chi Saigon
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi Hải Ngoại

Đồng Thành Kính Phân Ưu


Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)Để chia xẻ nỗi đau mất mát lớn lao của Thầy Phạm Quân Hồng v́ sự ra đi vĩnh viễn của cô, gia đ́nh MDC sẽ kính viếng linh cửu của cô vào ngày Chủ Nhật, 1 Tháng 10, 2017 vào lúc 1 giờ trưa.

Xin cùng chia sẻ vài h́nh ảnh kỷ niệm quí báu:

****** THE END ******


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #10 · Posted: 27 Sep 2017 03:37 
kimminh
Moderator
Cáo Phó
Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

Page  Page 1 of 18:  1  2  3  4  5  ...  14  15  16  17  18  Next » 
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Phân Ưu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®