· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Phân Ưu

Page  Page 17 of 18:  « Previous  1  ...  15  16  17  18  Next »  
 #161 · Posted: 10 Jan 2004 07:48 
admin
Admin

 #162 · Posted: 10 Jan 2004 07:47 
admin
Admin

 #163 · Posted: 10 Jan 2004 07:47 · Edited by: admin 
admin
Admin
Chia Buồn Gia Đ́nh Cô Vơ Ngọc KhánhĐược tin Thầy Nguyễn Thế Giá, Giáo Sư Anh Ngữ Trung Học Mạc Đĩnh Chi, Phu Quân của Cô Vơ Ngọc Khánh (Giáo Sư Việt Văn, Trung Học Mạc Đĩnh Chi & Sương Nguyệt ánh) vừa qua đời ngày 07/11/02 tại Saigon, hưỡng dương 66 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Ái Hữu MDC chân thành phân ưu với gia đi`nh Cô Vơ Ngọc Khánh, và nguyện cầu hương linh của Thầy Giá được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Thành Ki'nh Phân Ưu,


Liêu Hoàn Vũ

 #164 · Posted: 10 Jan 2004 07:46 
admin
Admin

 #165 · Posted: 10 Jan 2004 07:45 · Edited by: admin 
admin
Admin
Lời Cảm Tạ từ Gia Đ́nh Anh Nguyễn Đức Cường


Kính thưa Qui' Vị Giáo Sư,
Qui' Anh Chị và Qui' Bạn thân mến,
Gia đi`nh chúng tôi chân thành cảm tạ sự quan tâm và chia xẻ nỗi mất mát lớn lao của gia đi`nh chúng tôi trong những ngày vừa qua. Những ti`nh cảm đẹp đẽ ấy đă khiến tâm tư gia đi`nh chúng tôi vơi bớ't đau buồn lạnh lẽo.
Thay mặt toàn thể Tang quyến, chúng tôi trân trọng ki'nh gửi đến Qui' vị Gia'o Sư và Qui' Anh Chị lờ`i cảm ơn chân thành và xin cầu chúc tấ't cả Qui' vị cùng Qui' quyến luôn bi`nh an và may mắn.

Trân trọng,

Nguyễn Đức Cường - Hồng Mai

Gia đ́nh chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Ḥa Thượng Viện Chủ Thích Chơn Thành và Chư Tôn Đức Chùa Liên Hoa, Garden Grove-California.
Thượng Tọa Viện Chủ Thích Nhật Minh và Chư Tôn Đức Chùa An Lạc, Sài G̣n-Việt Nam.
Thượng Tọa Viện Chủ Thích Trí Huệ và Chư Tôn Đức Chùa Linh Sơn, Houston-Texas.
Đại Đức Trụ Tŕ Thích Thông Đức và Chư Tôn Đức Chùa Bồ Đề, Louisiana.
Ni Sư Viện Chủ Thích Nữ Như Liên và Chư Tôn Đức Chùa Tam Bảo, Salt Lake City-Utah.
Frere Theophane Kế, Viện Đại Học Đà Lạt.
Mục Sư và Bà Nguyễn Xuân Hồng và Hội Thánh Chúa Cứu Thế Garden Grove
Mục Sư và Bà Nguyễn Xuân Đức.
Linh Mục Dominic Thụy và Giáo xứ Việt Nam, Salt Lake City, Utah
Quí Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương
Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Quí Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Quảng Đức.
Quí Huynh Trưởng Ái Hữu Miền Vĩnh Nghiêm tại Hải ngoại.
Quí Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đ́nh Phật Tử Phổ Đà
Đạo Hữu Tâm Huỳnh, Chùa Bồ Đề, Louisiana.
Quí Đạo Hữu và Nhóm Trầm Hương Chùa An Lạc, Sài G̣n-Việt Nam.
Quí Đạo Hữu Chùa Tam Bảo, Salt Lake City-Utah.
Hội Thánh Chứng Nhân Jehova Garden Grove.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật (VPDCA).
Quí Vị Giáo Sư Viện Đại Học Đà Lạt.
Ông Bà Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi, Sài G̣n.
Quí Bác Thân Hữu cùng Quí Quyến Khu Gia Binh Hà Hồi, Quận 11, Sài G̣n.
Quí Bác Đạo Hữu và Thân Hữu cùng Quí Quyến tại Salt Lake City, Utah.
Ban Giám đốc và Quí Anh Chị Ṭa Soạn Báo Người Việt.
Ban Giám Dốc và Quí Anh Chị Ṭa Soạn Báo Viễn Đông.
Quí Vị Bác Sĩ và Nhân Viên thuộc Better Health Center, Costa Mesa.
Quí Thân hữu Công Ty Viễn Liên Verizon., CA.
Quí Anh Chị Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học và Phong trào Việt Ca.
Quí Anh Chị Nghệ Sĩ Thân Hữu Orange County.
Quí Bạn thuộc Nhóm Mosaic Cultural Encounter.
Ban Chấp Hành Quĩ Tương trợ DUACT
Các Ban Chấp Hành và Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà lạt tại Âu Châu, Australia, MidWest, Dalas, Nam Cali, Bắc Cali, San Diego, Seattle, British Columbia, các nơi khác và Việt Nam.
Viện Đại Học Đà Lạt Groups. Quí Anh Chị Cựu Sinh Viên Khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, và 11 trường Chính Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt.
Quí Anh Chị Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi trong và ngoài nước.
Ban Quản Trị và Nhân viên Nhà Quàn Rose Hills, Anaheim.

Và tất cả Thân Bằng Quyến Thuộc Nội Ngoại cùng Bạn Hữu xa gần.

Đă dành th́ giờ quí báu đến cầu siêu, hộ niệm, phúng viếng, phân ưu qua báo chí, điện thoại, điện thư, gửi hoa, gửi thiệp và đưa tiễn Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là:

Cụ Ông NGUYỄN ĐỨC LIÊM
Pháp Danh PHÚC CHÍNH

Tạ thế ngày 22 tháng 10 năm 2002
Tại Specialty Hospital
Hưởng thọ 81 tuổi

Đến nơi yên nghỉ cuối cùng
lúc 11:00 am ngày 29 tháng Mười năm 2002
tại Rose Hills Mortuary
2302 S.Manchester Ave.
Anaheim, CA 92802

Cúi xin Chư Tôn Đức và tất cả Quí Vị niệm t́nh thứ lỗi cho những sơ xuất không thể tránh khỏi trong t́nh cảnh bối rối.

Tang Gia đồng bái tạ.


Nguyễn Đức Cường

 #166 · Posted: 10 Jan 2004 07:44 · Edited by: admin 
admin
Admin
Chia Buồn Gia Đ́nh Anh Nguyễn Công ChánhĐược tin Chị Lương Thị Ngọc Hoa, Hiền Thê của anh Nguyễn Công Chánh vừa qua đời ngày 10/05/02 tại New Orlean, Louisana, hưỡng dương 53 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Ái Hữu MDC chân thành phân ưu với gia đi`nh anh Chánh, và nguyện cầu hương linh của Chị Hoa được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Thành Ki'nh Phân Ưu,


Liêu Hoàn Vũ

 #167 · Posted: 10 Jan 2004 07:43 · Edited by: admin 
admin
Admin
Chia Buồn Gia Đ́nh Anh Nguyễn Đức CườngĐược tin Cụ Ông Nguyễn Đức Liêm, pháp danh Phúc Chính, thân phụ anh Nguyễn Đức Cường, vừa qua đời ngày 22/10/02 tại Santa Ana, toàn thể hội viên Hội Ái Hữu MDC chân thành phân ưu với gia đ́nh anh Cường, và nguyện cầu hương linh của Cụ Ông được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Thành Ki'nh Phân Ưu,


Liêu Hoàn Vũ #168 · Posted: 10 Jan 2004 07:41 
admin
Admin

 #169 · Posted: 10 Jan 2004 07:40 
admin
Admin

 #170 · Posted: 10 Jan 2004 07:39 · Edited by: admin 
admin
Admin

Page  Page 17 of 18:  « Previous  1  ...  15  16  17  18  Next » 
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Phân Ưu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®