· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Phân Ưu

Page  Page 3 of 18:  « Previous  1  2  3  4  5  ...  14  15  16  17  18  Next »  
 #21 · Posted: 10 May 2016 03:30 
kimminh
Moderator
Thành Kính Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn

Thân Mẫu của Chị Hoàng CẨm Châu đă Từ Trần

Được tin buồn thân mẫu chị Hoàng Cẩm Châu k74
Cụ Bà H̉ANG KHẮC LƯƠNG
Nhủ danh NGUYEN THI KIM LONG
Pháp danh KHANH TINH
Vừa tạ thế ngày 5 tháng 5 năm 2016
Tai Fountain Valley, California USA
Hưởng đại thọ 99 tuổi

Chân thành chia buồn cùng chị Hoàng Cẩm Châu
Và toàn thể quí tang quyến,
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà được sớm tiêu diêu an nghỉ nơi Miền Cực Lạc

Thăm viếng & tang lễ: May-13-2016 Friday tại Westminster CA
(Chi tiết: Xin xem phần Cáo Phó phần dưới)

Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)

CÁO PHÓ
GIA Đ̀NH CHÚNG TÔI ĐAU BUỒN BÁO TIN CÙNG THÂN BẰNG QUYẾN
THUỘC, BẰNG HỮU XA GẦN:
MẸ , BÀ NỘI, BÀ NGOẠI, BÀ CỐ CỦA CHÚNG TÔI LÀ:
BÀ QUẢ PHỤ- HOÀNG KHẮC LƯƠNG, NHŨ DANH NGUYỄN THỊ KIM
LONG . PHÁP DANH KHANH TINH. VỪA MỆNH CHUNG NGÀY 5 THÁNG 5
NĂM 2016 TẠI FOUNTAIN VALLEY CALIFORNIA USA, HƯỞNG THỌ 99
TUỔI.
CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ: PH̉NG SỐ 3
THỨ SÁU 13 -5 2016 TỪ 10:AM – 12 NOON:
PHÁT TANG VÀ CẦU NGUYỆN.
THĂM VIẾNG: 12PM – 8PM.
THỨ BẢY 12-5- 2016:
11AM TỤNG NIỆM
12:00 DI QUAN
12:30 HỎA TÁNG

LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI – PEAK FAMILY
7801 BOLSA AVENUE,
WESTMINSTER CA 9268Thành Kính Phân Ưu


Hội Ái Hữu Cưu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi

 #22 · Posted: 3 May 2016 07:30 
kimminh
Moderator
Thành Kính Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn

Thân Mẫu của Bạn Phú Ngọc Can đă Từ Trần

Vừa được hay tin Thân Mẫu của Bạn Phú Ngọc Can 12A1 khóa 70-71 là Bác Hà Thị Ba vừa từ trần ngày 30 Tháng 4 Năm 2016.

Chân Thành Chia Buồn cùng Gia Đ́nh Bạn Phú Ngọc Can và Toàn Thể Quí Tang Quyến,

Nguyện cầu hương linh Bác sớm an nghỉ nơi cơi Vĩnh Hằng

Thành Kính Phân Ưu


Hội Ái Hữu Cưu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi

 #23 · Posted: 28 Apr 2016 03:33 
kimminh
Moderator
Thành Kính Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn

Thân Phụ của Chị Lê Thị Xàng đă Từ Trần

Vừa được hay tin Thân Phụ của Chị Lê Thị Xàng 12B1 khóa 70-71 là Bác Lê Văn Ẩn vừa từ trần.

Chân Thành Chia Buồn cùng Gia Đ́nh Chị Lê Thị Xàng và Toàn Thể Quí Tang Quyến,

Nguyện cầu hương linh Bác sớm an nghỉ nơi cơi Vĩnh Hằng

Thành Kính Phân Ưu


Hội Ái Hữu Cưu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi

 #24 · Posted: 13 Feb 2016 02:51 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Thành Kính Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn

Chị Hai của Anh Trần Thanh Liêm đă Từ Trần

Vừa được hay tin chị Hai của Anh Trần Thanh Liêm 9MDC K76 SAN JOSE vừa từ trần.

Chân Thành Chia Buồn cùng Gia Đ́nh Anh Trần Thanh Liêm và Toàn Thể Quí Tang Quyến,

Nguyện cầu hương linh Chị Hai được sớm tiêu diêu an nghỉ nơi cơi Vĩnh Hằng

Thành Kính Phân Ưu


Hội Ái Hữu Cưu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi

 #25 · Posted: 9 Jan 2016 23:56 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Thành Kính Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn

anh HUỲNH QUỐC TUẤN

Cựu học sinh MĐC k71

Vừa tạ thế ngày 22 tháng 12 năm 2015 tại Đức Quốc

Chân Thành Chia Buồn cùng Chị Tuấn và Toàn Thể Quí Tang Quyến,

Nguyện cầu hương linh anh Tuấn được sớm tiêu diêu an nghỉ

Thành Kính Phân Ưu


Hội Ái Hữu Cưu Học Sinh Mạc Đĩnh Chi

 #26 · Posted: 28 Oct 2015 20:52 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯUĐược Tin Bbuồn

Anh Nguyễn Văn Tài

Cựu học sinh MĐC k73 (66-73)
Em ruột anh Nguyễn Văn Phước k69
Trửởng lớp Nguyễn Quỳnh Hoa k73 (Công Ty Hoa Phát)
Vừa tạ thế ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại Saigon
Tang lễ sẽ cử hành ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại Saigon
Hưởng thọ 63 tuổi

Chân thành chia buồn cùng 2 CHS MĐC:
Anh Nguyễn Văn Phước k69
Chị Huỳnh Thị Thanh Kiều k70
Và Quí Tang Quyến,


Toàn Thể CHS MĐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cầu Chúc Linh Hồn Anh Nguễn Văn Tài Sớm Tiêu Diêu Nơi Cơi Vĩnh Hằng.


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #27 · Posted: 1 Jul 2015 21:01 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯUĐược tin buồn

Cụ Bà Đỗ Thị Dung

Thân mẫu của bạn NGUYỄN VĂN TIỀN MDCK71 LÀ

Cụ bà ĐỖ THỊ DUNG VỪA THẤT LỘC TẠI VN.

Sinh năm 1930 Đă từ trần vào lúc 13 giờ 30 ngày 27/-6/2015 (Nhằm ngày 12 tháng 05 năm Ất Mùi) Hưởng thọ 86 tuổi

Lễ viếng tổ chức tại tư gia ở B́nh Điền - B́nh Chánh. Lễ động quan lúc 9 giờ 00 ngày 01/07/2015 (Nhằm ngày 16 tháng 05 năm Ất Mùi)

Nơi an táng: Đất nhà tại B́nh Chánh.

Toàn Thể CHS MĐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cầu Chúc Linh Hồn Bác Sớm Tiêu Diêu Nơi Miền Cực Lạc.


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #28 · Posted: 11 Jun 2015 22:42 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Cảm Tạ


Lâm Kim Chung Cùng Các Con và Cháu

 #29 · Posted: 7 Jun 2015 03:01 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯUĐược tin buồn

BÀ Nguyễn Thị Kim,

Thân Mẫu của chị Kim Chung là Bà Nguyen Thi Kim phap danh Nhat Bach: Vừa Thất Lộc ngày 06/04/2o15

Jan 1, 1929 - June 4, 2015.
Tang le se cu hanh June 8, 2015 tai:
Rose Hills
3888 Workman Mill Rd; Whittier CA 90601
562-699-09219

Xin miễn phúng điếu

Toàn Thể CHS MĐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cầu Chúc Linh Hồn Bác Sớm Tiêu Diêu Nơi Miền Cực Lạc.


Hội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

 #30 · Posted: 21 Jan 2015 22:35 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
THÀNH KÍNH PHÂN ƯUĐược tin buồn

BÀ ĐẶNG THỊ TRUYỀN,

Thân Mẫu của chị Phạm Thị Ngà (MDC K71) đă tạ thế.

Chân thành chia buồn cùng Chị Phạm Thị Ngà và Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh Cô Truyền sớm được Văng Sinh Cực Lạc QuốcHội Ái Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi

Page  Page 3 of 18:  « Previous  1  2  3  4  5  ...  14  15  16  17  18  Next » 
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Phân Ưu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®