· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Chc Mừng

Page  Page 2 of 5:  « Previous  1  2  3  4  5  Next »  
 #11 · Posted: 19 May 2009 18:05 
vulieu
Moderator
CHC MỪNGNhận được thiệp hồng của anh V Mạnh Hng, MDC.K76, bo tin Lễ Thnh Hn của Em Trai l :

V Mạnh Dũng, MDC.81

v

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

Hn lễ sẽ đươc tổ chức tại Thnh Phố Đ Lạt vo ngy 23 thng 05 năm 2009.

Hội i Hữu Trung Học MDC mến chc hai em trăm năm hạnh phc.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #12 · Posted: 18 May 2009 18:50 · Edited by: vulieu 
vulieu
Moderator
CHC MỪNGược tin vui trưởng nữ của chị Trần Mỹ Huệ (MDC.68) l Chu Lily vừa tốt nghiệp Medical Doctor (M.D.) ở New York.

Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi hn hoan chc mừng chị Trần Mỹ Huệ, v chu LiLy được thăng tiến trn đường sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #13 · Posted: 17 May 2009 12:52 · Edited by: vulieu 
vulieu
Moderator
CHC MỪNGược tin vui trưởng nữ của anh chị Nguyễn Đăng Nam & Đặng Huệ Hoa (MDC.71) l chu:

Kelly Hồng Phc Nguyễn

vừa tốt nghiệp Tến Sĩ Luật Khoa Juris Doctor (J.D.) tại Whittier Law School, California.
Chu sẽ l Phụ T Thẫm Phn Lin Bang tại Washington D.C.

Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi hn hoan chc mừng anh chị Nguyễn Đăng Nam & Đặng Huệ Hoa, v chu Kelly Nguyễn được thăng tiến trn đường sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #14 · Posted: 17 May 2009 12:41 · Edited by: vulieu 
vulieu
Moderator
CHC MỪNGược tin vui trưởng nam của anh chị Ng Gia Cường & Liu Lệ Mai (MDC.74) l chu:

Richard Ng

vừa tốt nghiệp Tến Sĩ Luật Khoa tại University of San Diego, California.

Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi hn hoan chc mừng anh Ng Gia Cường & Liu Lệ Mai, , v chu Richard Ng được thăng tiến trn đường sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #15 · Posted: 2 Oct 2008 07:08 · Edited by: Moderator 
voquang
Moderator
CHC MỪNGược tin vui trưởng nam của chị Nhan Thủy-Tin l chu:

Trần Vĩ Trung (Wei-Tong Tan)

vừa tốt nghiệp Bachelor ngnh Commerce vo thng 9, 2008 tại Monash University.

Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi hn hoan chc mừng chị Nhan Thủy-Tin, v chc chu Trần Vĩ Trung được thăng tiến trn đường sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #16 · Posted: 27 Aug 2008 01:00 
ngochong
Moderator
CHC MỪNGNhận được hồng thiệp của Anh Chị Pht & Kim-Chung Trần-Lm, MDC.K68, bo tin lễ Thnh Hn của hai chu:

VN-HẢI TRẦN-LM

v

KATIE EILEEN PELTIER

Hn lễ sẽ đươc cử hnh vo Chủ Nhật, ngy 31 thng 8 năm 2008 tại Boulevard United Methodist Church

Xin chc mừng Anh Chị Pht v Kim-Chung được du hiền v kiều diễm.
Chc hai chu những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống lứa đi.


Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Mạc Đĩnh Chi
Gia Đnh L Di - Ngọc-Hồng

 #17 · Posted: 5 Aug 2008 22:37 · Edited by: vulieu 
vulieu
Moderator
Chc Mừng Chị Mỹ Huệ & Caf LiLyNhận được tin vui Chi Mỹ Huệ, MDC.K68, vừa khai trương qun :


Lily Garden Cafe
1816 Howard Ave.,
San Diego, CA 92103

Hội i Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi hn hoan chc mừng Chị Mỹ Huệ & Qun Caf LiLy khai trương hồng pht va` tha`nh cng trong tương lai.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #18 · Posted: 9 Jul 2008 01:27 · Edited by: ngochong 
ngochong
Moderator
Chc Mừng Anh Chị Giang Văn ThuậtNhận được tin vui i Nữ của:

Anh Chị Giang Văn Thuật, cựu học sinh Trung Học Mạc ĩnh Chi kha 1969

l chu:

Giang Thị Thảo Uyn

Đ vo học Pharmacy tại Erie Pennsylvania.

Hội i Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi hn hoan chc mừng Anh Chị Giang Văn Thuật.

Cầu chc chu Giang Thị Thảo Uyn thnh cng v thăng tiến trn con đường xy dựng sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #19 · Posted: 14 Apr 2008 22:54 · Edited by: ngochong 
ngochong
Moderator
Chc Mừng Anh Chị Vũ Trọng Khảo - Phương Thảo


Nhận được tin vui Trưởng Nam của:

Anh Chị Vũ Trọng Khảo - Phương Thảo

Cựu học sinh Trung Học Mạc ĩnh Chi kha 1969

l chu:

KELVIN KHOA VU

Vừa tốt nghiệp Doctor of Osteopathic Medicine tại Western University Medical School.
Chu Kelvin sẽ bắt đầu Residency Training in Family Medicine tại University of California, Davis vo thng 6, năm 2008.

Hội i Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi hn hoan chc mừng Anh Chị Vũ Trọng Khảo - Phương Thảo.

Cầu chc chu Kelvin Khoa Vu thnh cng v thăng tiến trn con đường xy dựng sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #20 · Posted: 10 Jun 2007 15:48 · Edited by: Admin 
ngochong
Moderator
Chc Mừng Chị Phạm Ngọc NhịNhận được tin vui Trưởng Nữ của:

Chị Phạm Ngọc Nhị

Cựu học sinh Trung Học Mạc ĩnh Chi kha 1973

l chu:

Lm Thục Quyn Jennifer

Vừa tốt nghiệp Accounting tại Đại Học University of Technology of Sydney.

Hội i Hữu Trung Học Mạc Đĩnh Chi hn hoan chc mừng Chị Phạm Ngọc Nhị.

Cầu chc chu Lm Thục Quyn Jennifer thnh cng v thăng tiến trn con đường xy dựng sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

Page  Page 2 of 5:  « Previous  1  2  3  4  5  Next » 
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Chc Mừng Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®