· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Chc Mừng

Page  Page 5 of 5:  « Previous  1  2  3  4  5  
 #41 · Posted: 21 May 2004 01:49 
admin
Admin
CHC MỪNGAnh Lưu Khải Minh đoạt giải Bng Bn USA Table Tennis Sanction Tournament, Power Pong open, Fountain Valley, Southern California.Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #42 · Posted: 11 Apr 2004 04:37 · Edited by: admin 
admin
Admin
CHC MỪNG

Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #43 · Posted: 23 Mar 2004 01:41 · Edited by: admin 
admin
Admin
CHC MỪNGMDCR chc mừng chị Nhan Thuỷ Tin khai trương hồng pht văn phng Luật ở Melbourne, Australia, v thn chc chị cng gia đnh được vạn sự như trong tương lai.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

 #44 · Posted: 10 Jan 2004 07:57 · Edited by: admin 
admin
Admin
Chc Mừng Thầy C L Diược tin vui Trưởng Nam v Thứ Nam của

Thầy L Di

Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Mạc ĩnh Chi

l hai chu:


L Hong Duy Andrew

Vừa tốt nghiệp Bc Sĩ Y Khoa

tại Finch University Medical School of Chicago, Illinois


L Hong Ronald

Vừa tốt nghiệp Cử Nhn Ban Sinh Ho

tại University of California Irvine


Xin chn thnh chc mừng Thầy C cng hai chu Andrew v Ronald.

Cầu chc hai chu mi mi thnh cng v thăng tiến trn con đường xy dựng sự nghiệp.


Hội i Hữu Trung Học Mạc ĩnh Chi

Page  Page 5 of 5:  « Previous  1  2  3  4  5 
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Chc Mừng Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®