· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tạp Bút Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tạp Bút Mạc Đĩnh Chi /

Thắc Mắc Biết Hỏi Ai? - Trần Văn Giang sưu tầm

 #1 · Posted: 24 Oct 2016 03:41 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Thắc Mắc Biết Hỏi Ai?

Xin BTC TW ĐCSVN, cùng các đảng viên đảng csvn, những người đă và đang cho đường lối xhcn Việt Nam hiện nay là đúng đắn sáng suốt, tài t́nh. Th́ trả lời giúp tôi các câu hỏi sau? Trên thông tin đại chúng được không? Nếu trả lời được tôi xin làm khuyển mă cho người đó.


THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?


Sinh ra trong thời b́nh, đă từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đă từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho ḿnh nhiều câu hỏi:

1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất ḱ bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm ǵ?

2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?

3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?

4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rơ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là "Nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa," vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô h́nh này?

5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?

6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?

7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?

8- Khẩu hiệu của quân đội là "trung với đảng," vậy sao khi hy sinh lại ghi trên bia mộ là "tổ quốc ghi công" chứ không phải "đảng ghi công"?

9- Tại sao có "huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ" mà lại không có "huân chương kháng chiến chống Tầu"?

10- Đảng cử th́ đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?

11- Chủ nghĩa xă hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ c̣n vài quốc gia theo mô h́nh này?

12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng ḥ reo của nhân dân?

13- Hồ Chí Minh từng nói: "Không, tôi chẳng có tư tưởng ǵ ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê." Vậy giáo tŕnh tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?

...


Cô Giáo Trần Thị Lam


Trần Văn Giang sưu tầm

Tạp Bút Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tạp Bút Mạc Đĩnh Chi / Thắc Mắc Biết Hỏi Ai? - Trần Văn Giang sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®