· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Mn Nguyện - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:28 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Mn NguyệnB hộ l bệnh viện đẩy ba xc chết xuống nh xc giao cho ng gc dan. ng gi lần lượt dở ra nhn mặt, chỉ vo xc đầu tin v ni:

- ng ny sao chết m cười tươi ri, hay thiệt !
- , ng 5 ở xm trn đ, tội nghiệp ... ổng "đi" trong đm tn hn ... thiệt mn nguyện.

ng gi trm lại ngay ngắn rồi dở qua xc thứ hai:
- Ồ ... ng ny cũng cười tươi qu x ... chắc cũng mn nguyện lắm ?
- ng rồi, cha nội Tửng đ, đứng trn đường rầy xe lửa d số đề, chừng biết trng th chạy hng kịp, cn đang khoi ch ...

Rồi dở ci xc cuối cng:
-Trời đất ... cha ny rch rưới vầy m chết cũng cười ?
- Chậc chậc ... cha ny l t ẹt ở xm dưới, ngho rớt mng tơi ... đang leo ln cy lấy tổ ong th bị st đnh ... ln đường
- Vậy th khổ thấy b ... sung sướng g m cười chớ ?
- Khổ nỗi, chả lại tưởng l đang được chụp hnh ...


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Mn Nguyện - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®