· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

T́nh Tui

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:30 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
T́nh TuiTrước tiên tui thành thiệt tự thú trước toàn thể: Thân thể tui thiệt tầm thường, tàn tạ . Thưở thiếu thời tiền tài thường thiêú thốn, thân thể tiều tụy : Tai to (tai tượng to thiệt to ), tóc thưa thớt, tay tẻo teọ . Tui thường t́m tới tiệm thuốc tây t́m thuốc trị thúi tai, tại tai tui thúi thum thủm thường t́nh.

Tới thời trai trẻ tui thích thể thao, thích tập tạ, thích trượt tuyết. Thật t́nh tui trượt tuyết thật tệ, trượt th́ tí ti, toàn tụt, toàn té . Té tới tím toàn thân thể.

Thưở trước tui thích thành tay thể thao thượng thừạ Thường thường tui tự treo ṭng teng trên trần từ trưa tới tốị Tới tuổi trưởng thành, tui từ thị trấn Thủ Thiên, tới tá túc tại tỉnh Tito . Trung tuần tháng trước tụi tui tám trai, thêm tứ tam tiểu thơ tụ tập tham thảo thợ Trong tứ tam tiểu thơ, tiểu thơ Trần Thị Thanh Trang trông thật tươi trẻ, trí thức.

Thoạt trông thâư tiểu thơ Thanh Trang tui tương tư tức th́.. Thanh Trang tuổi trăng tṛn, tướng tá tẻo teo, tóc thề tha thướt tuyệt trần, tuyệt trần....Thân thể thon thon, trắng trẻo . Tính t́nh Trang thiệt têú : Thanh Trang thích t́nh tính tang, tang tính t́nh . Trang thích thuốc tây, thuốc ta, thích trở thành thầy thuốc thật tài t́nh. Trang thường thực tập trong truyện thần thoại, thường tô trét toàn thứ thuốc thơm tho trên thân thể .

Thứ tư tuần trước, tiết trời thanh thanh tui thả từ từ tới trước tư thất tiểu thơ Thanh Trang. Thấp thoáng trên tầng thứ tư tui trông thâư tiểu thơ tha thướt , tim tui thổn thức th́nh thịch. Tui tự trấn tĩnh từ từ tiến tới, tán tỉnh tiểu thơ trong trạng thái tim thoi thùm thụp.

Thấy tui taó tợn tiến tới, tiểu thơ Thanh Trang thất thần toan trốn. Tui trầm tĩnh thủng thỉnh thưa : Tiểu thơ thương! Tui tuy thiếu tài, thiêú tiền, thiêú thước tấc thiệt . T́nh tui thiệt to tát, trong trắng . Tính tui thiệt thà, thẳng thắn, thẳng thừng. Thưa tiểu thơ :

Thấp thỏm thương thầm tiểu thơ Trang, Tèo tui tính truyện tóc tơ . Thương tiểu thơ Trang từ thưở Trang tám tuổi, T́nh Trang tới thác Tèo tôn thờ .

Trang tươi tỉnh. Tui tiếp tục tán : Tiểu thơ Thanh Trang! Tèo thương Thanh Trang thiệt t́nh, tha thiết, thương từ tai tới tóc, thương tới tận trong tim, thương trong từng tiếng thở, thương tới tận thiên thu, thương trong từng thớ thịt, Tèo thề Tèo thương Trang tới tận thế .

Thấy tui thề thốt, tiểu thơ Thanh Trang thương t́nh thỏ thẻ : Thanh Trang thấy Tẹ thật tội, Thanh Trang tin Tèo thương Thanh Trang thật t́nh. Thú thiệt, Thanh Trang thương Tèo từ trước.

Trời! Thanh Trang thương tui từ trước! Tui thấy trời tối thui, tâm thần tơi tả! Tui thận trọng tiến tới tóm tay Thanh Trang. Thanh Trang thẹn thẹn, thùng thùng thụt tay, thỏ thẻ : Thôi, thôi, từ từ thôi Tèo . Tui tiếp tục túm tay Thanh Trang . Từ từ ? Thanh Trang thụt tay . Tui tát tai Thanh Trang. Thanh Trang tức tối tát tui tới tấp.

Thứ tư tuần Thánh, tui t́m tới Thanh Trang tạ tội, thấy Thanh Trang thích thuốc, tui t́m toàn thứ thuốc thật tốt, toàn thứ thật tốn tiền, từ thuốc tây, thuốc ta, thuốc tàu, thuốc tể, thuốc tím, thuốc tẩy tới thuốc thơm. Thanh Trang thích táo, tui tức tốc t́m táo tới tặng Thanh Trang. Thanh Trang thích thịt thỏ, tui tức tốc t́m thỏ tới tặng Thanh Trang.

Thâư tui thiệt t́nh tạ tội, Thanh Trang tủm tỉm thỏ thẻ tại tai tui : Thanh Trang thương Tèo thật t́nh, Thanh Trang thương Tèo tha thiết. Thấy thế tui thận trọng thoa tay Thanh Trang, thoa tóc Thanh Trang. Tuy tội tui thật to tát, tại tui tán tỉnh thiếu từ từ . Tui tạ tội Thanh Trang thật tài, thật tếu, thật t́nh tự . Tui tặng Thanh trang tới tám thứ : thuốc, táo, thỏ, tôm, tỏi, trứng, tiêu, tiền, tới toàn trái tim tui . Thâư thế Thanh Trang tha tui tuốt. Thanh Trang tin tui thương Thanh Trang thiệt t́nh, Thanh Trang thề theo tui tới tận thế.


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / T́nh Tui Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®