· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Bỏ Chồng - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:44 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Bỏ Chồng1. The "romantic" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Cho anh xp lại c được khng?
ỡ bận tm em tm kp mới
Khoỉi mắc cng anh kn lng vng"

2. The "hurry up" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh giờ chưa vợ vẫn nằm khng
Cho anh nối lại tnh năm cũ
Kẻo muộn rồi em lạị lấy chồng"

3. The "cheapy" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Con em năm đư chạy lng nhng
Ối dzời đng qu ai m dm
Nhảy vo nui gạo chả bỏ cng"

4. The "relieved" reaction
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh mừng hết lớn nhẹ như bng
Hết cần ln lt sau manh cửa
ợi hắn ra đi nhẩy va phng"

5. The "no one can do" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh đnh chiụ php thế l xong
Vợ anh dữ lắm xin em hiểu
Sư tử H ng n sếp sng"

6. The "curious" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Cho anh xem mặt cht được khng?
Gặp rồi xin lỗi cho anh hỏi
Người x thế sao dm...bỏ chồng?"

7. The "religious" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Trời ơi c thật uổng hay khng
Anh đi tu mi từ dạo ấy
Chả nhẽ giờ anh lại bỏ dng?"

8. The "momms boy" reaction:
Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh về thưa mẹ lấy được khng?
Mẹ rằng: Như thế khng phải lối
Mầy ngu sao lấy gi một chồng?

9. The "too late" reaction:
Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Thời nay thật kh kiếm đn ng
Ngy xưa ong bướm bu đầy ng
By giờ bướm dọt ong cũng dng"

10. The "te tua" reaction:
Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh về bỏ vợ tưởng l xong
Ai d vợ ức thua sạch ti
Con đng support sặc ma hồng"

11. The "practical" reaction:
Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Lm ơn rng chịu c được khng?
Cho anh yn ổn lm ăn với
Anh chn lắm rồi chuyện viễn vong"

12. The "sympathetic" reaction:
Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh thương dm số phận long đong
Người sao đẹp qu m xui thế
Tnh lẻ sơ sơ ... bảy đời chồng"

13. The "an phận" reaction:
Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh về an phận thế cho xong
Vợ anh khng đẹp bằng em mấy
Nhưng đỡ hơn em "chẳng đổi lng"

14. The "hors de sujet" reaction:
Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Tn chồng cn giữ nữa hay khng?
Hay l đổi lại tn cng cho
ổi qua đổi lại lộn "x mng"

15. The "dream on" reaction:
Nghe ni rằng em sắp bỏ chồng
Tin đồn chả biết thật hay khng
Lm anh thấp thỏm chờ đợi mi
ợi mi m em chả ... bỏ chồng

16. The "alcoholic" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh về bắt vịt đem nhổ lng
Tiết canh vi dĩa ta cng nhậu
Nhậu đ rồi ta mới động phng"

17. The "promise" reaction:
"Nếu biết rằng em đ bỏ chồng
Anh nằm van vi với tổ tng
Từ nay thề sẽ khng chơi bậy
ể c mền da đắp ma đng


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Bỏ Chồng - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®