· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

T́nh Tay Tư - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:05 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
T́nh Tay TưThưở thiếu thời Trống thường tập tạ
Thành thử thân thể tốt thơm tho
Trống thường tấm tắc tay to
Tiềm tàng tăng trưởng thừa tṛ thử tim

Tui th́ thích thú t́m thi tập
Tính thứ tha, thành thật, tận t́nh
Tiền, tài, thăng tiến trung trinh
Trẽ trung , tốt tướng thường t́nh thế thôi

Trung Thu tết - Trống , tui trời tối
Thấy tiểu thư tha thước thảnh thơi
Tung tăng tới tận thanh trời
Thiệt tham Trống tính thay thời thế tui

Trót thương Tú th́ thui ! tui tỏ
Thêm tiểu thư - trắc trở t́nh thương
Tài tui Trống tắc tỏ tường !
Trêu tui, th́ tính thâm thù !Trống tiêu

Trống tỉnh táo tấn trung thủ thế
Tay Trống to từng thệ trước thềm
Tiếng tăm thành tích ṭm têm
Tám Tàng th́ trị thành thầy Tạng Tam!

Tui thầm tính " thứ trời thánh tránh
Tay thật to thú tánh thiếu tu
Tạm thời tập tính thầy tu
Thủ thân tránh Trống từ từ trở toan "

Trống thấy thế thập toàn tin tưởng
Tay ... thộp Trang trắng trợn tỏ t́nh
Trẽn trơ trêu trọc tà tinh
Tịnh tâm Trang tránh thoát t́m Tú tâm

t́nh, " thứ thú Tú theo th́ thiệt
Thử t́m thầy trị tuyệt t́nh thôi
Tên Trư Trống thối thật tồi
Theo Trang trơ trẽn thật trời thiếu tha "

Tú thức tỉnh thở than than thở
Thương th́ thâm thấy tủi thân tàn
Tuyệt t́nh thư thảo ... triệu trang
Tụy tiều, tức tưởi, thôi tan tấm t́nh

Tui th́ tức tốc t́m túc thủ
Thuê trăm tiền tới tận Trống trang
Thập tḥ thanh toán thiêu tàn
Trống trang thành thử trở thành trống trơ

T́m Tiên Tứ Tú, tui t́nh tự
Thương thứ tà th́ tức thiệt thân
T́nh tui Tú thấy thật tâm?
Trái tim to tướng thương thầm từng Thu

Tú thỏ thẻ " từng Thu ... ? thấm thiệt!
Tiểu thư Trang thế tuyệt trên trời
Thấy thân thế Trống tả tơỉ
Tay tam tính toán thất thời thua thôi ?"

Tui tức tối trầm tư thấy tủi
T́nh trao Trang, tiên tử thành tro
Tự tâm ... thấy thẹn tẻn ṭ
Thôi th́ tu tạm tránh tṛ ... t́nh tam!!!!


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / T́nh Tay Tư - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®