· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Cô Láng Giềng - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:20 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Cô Láng GiềngXế nàng đậu cạnh xế tui
Cách nhau chỉ 1 lằn vôi trắng ngần
Tánh tôi vốn dĩ ngu đần
Tưởng đâu nàng cũng cù lần như tui
Lắm lúc nàng tựa thiên lôi
Đỏng đa đỏng dănh đôi môi dỗi hờn
Sometime nàng lại lơn tơn
Xớn xác mỡ cửa làm sờn xe tôi
Đau ḷng đành phải chịu thôi
Ḅ ḥn ngậm đắng đứng ngồi xót xa
Vậy mà nàng chẳng buông tha
Lại c̣n đậu lấn lướt qua bên này
Rửa xe nàng cứ vung tay
Vắt khăn qua xế cận kề ngon xơi
Nh́n nàng nàng vẫn tay chơi
Xem như chuyện nhỏ chẳng lời sorry
Xế anh nào có thá ǵ
tha hồ bụi đất nàng đ́ khắp nơi
Quét lau chùi rữa tơi bời
Cắn răng nàng cứ khơi khơi cười t́nh
"you ơi ...i need câu b́nh"
Cable thắm thiết xế ḿnh xế ta
Mỗi ngày vài bận câu qua
Chẳng cần e ngại hết ga hồi nào
Xe nàng nổ tớ thở phào
Chưa hề nghe nói lời nào cám ơn
Dôi khi nàng tựa lên cơn
Vào xe đóng cửa ôm đàn hát ca
Muà hè nóng nực thấy cha
Thương nàng tôi lại thôi bà nội ơi
Bà hát nữa lệ con rơi
Đời con văn nghệ tả tơi thân già
De xe nàng nhấn hết ga
Tưởng chừng lấy mạng không tha phen này
Thù nàng tôi hẹn có ngày
Cọng vốn lẫn lăi quyết đày đọa em
Ráng chờ chống mắt mà xem
Ơn đền oán trả sẽ đem phục thù
T́nh câm tôi lở đánh đu
Th́ hay nàng mới vừa "MU" tháng rồi
Cable lăn lóc đơn côi
Làm sao hiểu được rằng tôi Y ... nàng
Bỗng dưng ứa lệ hai hàng
Parking trống vắng lá vàng ngẫn ngơ.


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Cô Láng Giềng - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®