· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

10 Yêu Về Em - Tí Hon

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:26 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
10 Yêu Về Emmột yêu cô bé ngây thơ
không thương nhiều lắm chỉ đôi ba chàng
hai yêu cô bé nai vàng
thường hay ngớ ngẩn dù chàng kế bên
ba yêu đôi mắt trong veo
liếc qua, liếc lại trớ treo cuộc t́nh
bốn yêu cô bé chung t́nh
với cờ, với bạc - c̣n ḿnh th́ không
năm yêu dáng nhỏ xinh xinh
từ trên xuống dưới “vuông, tṛn” dễ coi

sáu yêu bé giỏi ngâm thơ
đọc chỉ một đọan hai giờ mới xong
bảy yêu hay nói ḷng ṿng
ghét anh nhiều nhất, biết không anh ḱa
tám yêu con mắt đam mê
xài toàn đồ hiệu khỏi chê chỗ nào
chín yêu em bắt xách đồ
Mỗi khi đi shop anh đô con rồi
Dễ thương hông các bạn ơi
Gái thời nay đó tuyệt vời 10 YÊU.


Tí Hon

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / 10 Yêu Về Em - Tí Hon Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®