· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Cy Nh L Vườn - Quch Xun Sơn

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:28 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Cy Nh L VườnNh ti c cy ổi
Tri nhỏ như tri chanh
Mỗi năm mỗi ra tri
Nhiều quả nặng trĩu cnh

ng l ổi x-lị
ũ vị chua,ngọt,dn
Ăn với cht muối ớt
Ai nấy đều khen ngon

Nhưng lũ chim cũng "khoi"
Chiếu-cố th,t kỹ-cng
Nhiều hm thật "kinh-hải"
Buồn cy tri tan-hoang

Nhũng quả ổi xinh-xinh
Chng ăn cn một nửa
Văng hột đầy cả l
au lng chẳng muốn nhn

Phen ny khng chịu thua
Lũ chim thm "của chua"
Tri chn bọc cẩn-thận
"Tật ph" chng phải chừa

B x cũng tinh-
Biết chuyện pht cười kh:
"Dnh ăn cng chim-chc
ng ny ơ lạ chi"Quch Xun Sơn

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Cy Nh L Vườn - Quch Xun Sơn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®