· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Người bán hàng siêu đẳng - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:34 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Người bán hàng siêu đẳngÔng giám đốc hỏi anh bán hàng sau ngày đầu tiên làm người bán hàng ở siêu thị không thiếu thứ ǵ của ḿnh:

- Hôm nay anh bán được cho mấy người khách?

- Dạ thưa một người khách a.

- Sao tệ vậy! Nhân viên bán hàng ở đây mỗi ngày có ít nhất 15 người khách. Vậy anh đă bán được thứ gỉ

- Đầu tiên tôi bán cho ông khách đó một lưỡi câu nhọ Rồi tôi chê lưỡi câu nhỏ không câu được cá lớn và tôi bán được lưỡi câu vừa, rồi lưỡi câu lớn. Sau đó tôi bán cho ông ta cuộn giây nhỏ, rồi cuộn giây lớn. Rồi tôi lại bán cho ông ta cần câu nhỏ rồi cần câu lớn. Hỏi ra biết ông ta câu biển nên tôi khuyên ông ta mua chiếc xuồng nhỏ, rồi đưa ông ta đi coi xuồng nhọ Tới nơi tôi lại bán được cho ông ta chiếc ca nô cao tốc động cơ đặt bên trong và có vô lăng tự động. Thấy ông ta chạy chiếc xe van cũ kỹ, tôi nói chiếc xe đó không kéo nổi chiếc ca nô dài 8 mét. Thế là ông ta đồng ư mua chiếc Toyota Land Cruiser.

Ông giám đốc trợn mắt kinh ngạc:

- Chỉ từ một lưỡi câu nhỏ mà anh bán được bấy nhiêu thứ trong một ngày à!

- Không phải, đúng ra là lúc đầu ông ta vào hỏi mua băng vệ sinh. Tôi nói vợ ông ta cần băng vệ sinh th́ mấy ngày cuối tuần ông ta ở nhà đâu có ǵ vui và khuyên ông ta nên đi câu cạ Thế là ông ta bắt đầu mua lưỡi câu nhỏ.


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Người bán hàng siêu đẳng - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®