· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Chuyện Vui - Quách Xuân Sơn

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:37 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Chuyện VuiCá Có Con

Bà vợ lạnh-lùng nói với chồng:

- Ḿnh c̣n nhớba tháng trư&##7899;c,ḿnh nói đă đi câu cá biển không?

- Phải rồi có ǵ không em!<

- Có chứ,con cá anh câu hôm ભọmới gọi điện-thoại lại đây,nói nó đă có bầu một tháng rồi


Tức Hơn Ai

Hai bà xồn-xồn gặp nhau tâm-sự

Bà thứ nhất:

- Chồng tôi tệ thật, ông ấy đă ly-dị thế mà lúc nào cũng nói về bà vợ cũ!

- Có ǵ mà tức, chồng tôi &đang ở với tôi, vậy mà ổng cứ bàn chuyện cô vợ tương-lai

- !!!


quít dầy, Móng tay nhọn

Hai anh bạn (thuộc loại té hầm sạn) lâu ngày gặp nhaụAnh thứ nhất:

- Tớ mới vưà đi ddu-lịch ở 1 xứ ǵ tận bên Ả Rập. Chu-choa ở đây cây trái ǵ cũng lớn hết chổ chê.

Anh thứ hai:

- Lớn cở nào !

- Anh biết không,nội không trái bí-rợ cũng to bằng cả chiếc xe hơi đấy

- Vậy cũng không bằng chổ ở của ông con rể tương-lai của tôi nghe nói đâu xứ ǵ có chuyện 1001 đêm ấy mà,ở đó có một cái nồi to bằng cái nhà.

- Thôi,đừng có dóc cha n��i

- Nếu không có cái nồi l��n cở đó th́ làm sao nấu được trái bírợ của anh.

- !!!


Quách Xuân Sơn

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Chuyện Vui - Quách Xuân Sơn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®