· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Phụ Xướng Phu Tuỳ - Quách Xuân Sơn

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:41 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Phụ Xướng Phu TuỳNgười ta đều bảo đàn ông
Sinh ra là để "xếp x̣ng" gia-trang
Vợ nhà chẳng dám làng-nhàng
Chồng kêu một tiếng..."Dạ chàng,em đây"
Mặc dù hai buổi đi cày
"House work" nàng phải một tay chu-toàn
Lo chàng từng bữa ăn ngon
Tối đến đấm bóp và c̣n dỗ con
Thờ chồng một dạ sắt son
Hết câu tứ đức, lo toan tam ṭng
C̣n tôi cũng phận đàn ông
Sinh ra lại để một ḷng "v́" em
Ra đường chẳng dám lem-nhem
Về nhà có sẵn "job " đêm'"job" ngày
Công-việc th́ chẳng rănh tay
Hể mà hé miệng, điếc tai tức th́
Nhỏ-nhẹ, nàng bảo :"Câm đi"
Nếu mà lớn tiếng, bị "đ́" sa-lông
Bao đêm nàng khóa cửa pḥng
Để tôi nằm ngũ kế ông thần tài
Phân-trần bị bảo nói dai
C̣n nàng lên lớp dông dài :"Ô-Kê"
Đi làm check phải mang về
Để em giử hộ c̣n "pay bill " nhà
Người em có tánh lo xa
Tài-chánh em nắm toàn gia yên ḷng
Cơm nước bữa có, bữa không
Tùy theo thời-tiết cho chồng ăn chay
Rănh-rỗi, nàng "shop" dài dài
Này quần, này áo, guốc giày "brand name"
Ông xanh ngó lại mà xem
"Bà vợyêu-quư", (tôi) yếu mềm quá đi
Ai kia "phu xướng, phụ tùy"
C̣n tôi "phụ xướng, phu tùy " than-ôi!!!


Quách Xuân Sơn

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Phụ Xướng Phu Tuỳ - Quách Xuân Sơn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®