· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Chuyện Vui - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:43 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Chuyện VuiVượt Đn Đỏ

Gip từ xa đến thăm Ất. Ất li xe ra phi trường đn Gip vệ. m khuya , đường vắng, xe Ất vun vt vượt một lc 3, 4 ci đn đỏ . Gip hơi run, định khuyn bạn chạy chậm lại, th bỗng dưng Ất r thắng chậm xe lạị Gip ngạc nhin, nhn ra pha trước, thấy đn đang xanh. Ngạc nhin qu đỗi, Gip buột miệng :

" hay .. đn xanh sao anh lại thắng?"

Ất n tồn : " Anh khng biết chứ , về đm hay c những thằng đin hay vượt đn đỏ! "


Uống Bia

Vị tư lệnh kiểm tra vệ sinh nguồn nước của doanh trạị Vin hạ sĩ quan bo co :

- Dạ, thưa ngi, trư��c hết chng ti đun si nước.

- Tốt - vị tướng gật gụ

- Sau đ chng ti lọc nტớc.

Vị tướng tỏ tn thưởng.
- V rồi để đảm bảo an tan, chng ti uống bia a


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Chuyện Vui - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®