· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Như Xưa - Ngọc Vân

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:47 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Như XưaCụ Ông 70 Tuổi nhân kỷ niệm ngày cươí bỗng nổi hứng nói với cụ bà:

- Bà nó à! Để ôn lại thời xa xưa lúc mới quen nhau, tôi với bà hẹn nhau ngoài công viên " Anh " ra trước ngồi chờ " em" trang điểm sơ sơ rồi ra với " Anh " nhé !

Cụ Bà :
-À! ông bảo sao th́ tôi cứ làm như vậy !

Cụ Ông hí hửng lục t́m 1 caí aó sơ mi chim c̣ mặc vào rồi chống gậy lững thững ra công viên ngồi đợị Chờ suốt 1 buổi, ngồi rục cả xương sống không thấy tâm hơi bà cụ đâụ Cụ Ông buồn bực chống gậy ra về, tới nhà thấy bà cụ cũng... buồn bực không kém.

Cụ Ông hỏi:
- Sao " em không ra với "Anh" ???

Cụ bà ngẫn lên ....e thẹn:
- Tại v́ Ba Mẹ không cho ..."Em" ra.


Ngọc Vân

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Như Xưa - Ngọc Vân Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®