· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Chuyện Vui - L Ngọc Tuyền

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:06 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Chuyện VuiVo t hay đi thăm t?

Gim thị trại giam tập hợp tất cả cc phạm nhn v thng bo:

- Ngi thị trưởng J.D. Blanc sắp c mặt ở đy.

Phạm nhn ln tiếng:

- Thấy chưa, ti ni c sai đu. Trước sau g thằng cha đ cũng vo t m!


Sng phẳng

Một nh thầu muốn hối lộ ng bộ trưởng, ngỏ biếu ng ta chiếc t, nhưng bị từ chối:

- Tn chỉ của ti l lim khiết, ng hy đem mn qu về đi!

- Ti hiểu cảm nghĩ của ng về việc ny - nh thầu ni - thay v biếu, ti bn n cho ngi với gi 25 USD vậy!

Ngi bộ trưởng suy nghĩ trong giy lt, rồi gật đầu:

- Trong trường hợp đ, ti sẽ mua hai chiếc!


Đắt v "phụ tng" cn mới

Một ng nh giu mắc bệnh về no, bc sĩ ni:

- Chỉ c thay c th ng mới sống được. C 3 lựa chọn, thứ nhất l c của một nh vật l, gi 48.000 USD. Thứ hai l c của một gio sư đại học, gi 500.000 USD. Cuối cng l c của một bộ trưởng, gi 2,4 triệu USD.

- Tại sao c của quan chức lại đắt thế?

- V n cn gần như mới.


L Ngọc Tuyền sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Chuyện Vui - L Ngọc Tuyền Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®