· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Bi Sinh Luận - Nguyễn Minh Thu

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:07 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Bi Sinh LuậnKhng c con gọi l V Sinh
Sống dai như đỉa gọi l Trường Sinh
Sống bằng nghề đi học gọi la Học Sinh
Sống bằng nghề lm thơ l Thư Sinh
Sống bằng cch ăn nhiều chất bổ gọi l Php Dưỡng Sinh
Sống bằng nghề xin welfare gọi l An Sinh X Hội
Sống bằng nghề hiến mưu kế l Mưu Sinh
Sống bằng nghề lm hộ vệ gọi l Vệ Sinh
Sống bằng nghề bảo vệ nh băng gọi la Băng Vệ Sinh
Sống bằng nghề bảo vệ người đi đẻ la Bảo Sinh
Vng lời người khc m đẻ la Bẩm Sinh
Sống bằng nghề đấm đ la Sinh Nghề Tử Nghiệp
Sống bằng nghề đẻ dm la Sinh Sống
Sống bằng nghề may, man.g quần o gọi l Sinh Mạng
Sống bằng nghề bn ly tch la Sinh Ly
Sống bằng nghề bn bịch hột điều la Sinh Bọc iều
Sống bằng nghề ăn my, quyn gp l Quyn Sinh
Sống bằng nghề lm đường l Sinh Lộ
Sống bằng nghề bn thuốc l lẻ la Sinh Kh
Sống đến gi rồi bịnh chết la Sinh Lo Bịnh Tử
i đẻ con gọi l đến kỳ Sinh Nở
Sinh con đem bỏ viện mồ ci l Hữu Sinh V Dưỡng
Cha giu đẻ con ngoan l Ph Qu Sinh Lễ Nghĩa
Cha ngho đẻ con ăn cướp l Bần Cng Sinh ạo Tặc
Em t trong nh la Hậu Sinh
Anh Hai, Chị Hai trong nh la Tin Sinh
Con gi đi đẻ l Nữ Sinh
Con trai đi đẻ l Nam Sinh
ẻ con ti giỏi l Sinh Ti
ẻ con c tật l Sinh Tật
Người đi đẻ l Nhn Sinh
Ngựa cũng đẻ l "M Gim Sinh"
ẻ đứa con vui vẻ l Sinh Hoạt
ẻ đứa con ph lng xm l Sinh Th
Qua cầu m đẻ con l Qua Cầu Sinh Tử
Con do b sơ đẻ ra l Trẻ Sơ Sinh
Con do b đẻ ra l B Thn Sinh
Con do ng đẻ ra l ng Thn Sinh
Sống hay l sự la Sinh Sự
Sống m nhiều chuyện l Sinh Chuyện
Sống m bịnh hoạn l Sinh Bịnh
Sống m tnh tứ l Sinh Tnh
Sống m hay nghi ngờ l Sinh Nghi
Mọi người đang sống l Chng Sinh
Sống bung thả như loi th l Sinh Th
Sống hung dữ như sc vật l Sinh Vật
Sống giu c, nhiều ti sản la Sinh Sản
Sống m bị ph l Ph Sinh
Sống đời hy hữu, hiếm c l Hy Sinh
Gặp nước si cn sống l Sinh Si
Giục bỏ sinh mạng, tự tử gọi l Th Sinh


Nguyễn Minh Thu sưu Tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Bi Sinh Luận - Nguyễn Minh Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®