· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Chuyện Vui

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:11 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Chuyện VuiTm Sự

Hai B bạn gặp nhau tm sự B A no voi b B :

-Tao voi Ong Xa Tao dao nay ngu rieng rồ. Ong muon tam tnh th Ổng hut gi tao biet tao se qua giuong Ổng.
B B hoi lại: - Mầy khong biet huyt gi, rũi mầy nổi hứng bất tử mầy lm sao ?
B A đp : - Th tao lm bộ qua giuong Ổng hỏi : Bộ hồi nảy Anh mới hut gi ku Em hả ?


Ly Dị

Hai vợ chồng nh kia ra ta ly di Ta phn cho php người vợ được quyền nui dưỡng đứa con. Thấy người chồng c vẻ khng phục ta mới hỏi:

- Anh c khiếu nại g khng.
- Tui hỏi quan ta vậy chớ nếu quan ta bỏ đồng 65 xu v trong ci my quan ta ko ci cần hay bấm nt th lon Coca chun ra. Vậy chớ lon Coca đ l của quan ta hay l cn của ci my vậy?

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Chuyện Vui Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®