· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Trai Gái Ba Miền - Liêu Hoàn Vũ

 #1 · Posted: 6 Jan 2004 06:28 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Trai Gái Ba MiềnGÁI BẮC

Em nhớ giữ tính t́nh con gái Bắc
Nhớ chua ngoa, nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhượng nhưng thầm ư khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt

GÁI NAM

Em nhớ giữ tánh t́nh người Nam nhé
Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng

GÁI TRUNG

Em nhớ giữ tánh t́nh người Trung nhé
Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
Nhớ kín đáo đoan trang mà lăng mạng

GÁI MỸ GỐC VIỆT

Em chớ học tánh t́nh con gái Mỹ
Rất văn minh nhưng cũng rất tự nhiên
Rất phô bày nhưng cũng rất vô duyên
Rất thơm phức, sếch-xi và hấp dẫn

TRAI BẮC

Là trai Bắc anh hăy giữ tính ḿnh
Anh cần cù siêng năng làm không mệt
Giữ phong độ nam nhi anh lễ phép
Bẩm thầy, bẩm mẹ, bẩm em luôn
Nói một lời phải uốn lưỡi trước sau
Nước cờ cao, thiệt chút chẳng có sao
Em chịu rồi th́ tay anh, em biết

TRAI NAM

Anh cố giữ tánh t́nh người Nam nhé
Nói ba hoa cho vui cửa , vui nhà
Nay cờ tây mai lại cầy tơ
Dăm ba xị anh em ḿnh tán dóc
C̣n đồng nào đem xào hết đi em
Cần ǵ lo trời sanh voi, sanh cỏ
Tuy nhiều lời nhưng bụng dạ thẳng ngay
Luôn cười hề chẳng khi nào anh giận

TRAI TRUNG

Trai Trung kỳ tánh t́nh anh vẫn giữ
Tuy anh nghèo nhưng ḍng chúa, con vua
Chữ anh viết như rồng bay, gà múa
Lời anh phán như sấm chớp thiên lôi
Em ráng nhịn ḿnh cùng nhau lăng mạng


Liêu Hoàn Vũ sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Trai Gái Ba Miền - Liêu Hoàn Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®