· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Bài “Tử ... Luận" - Miên Du

 #1 · Posted: 6 Jan 2004 06:50 · Edited by: admin 
admin
Admin
Bài “Tử ... Luận”Già chết gọi là LĂO TỬ
Cha chết gọi là PHỤ TỬ
Mẹ chết gọi là MẪU TỬ
Chồng chết gọi là PHU TỬ
Vợ chết gọi là THÊ TỬ
Em chết gọi là ĐỆ TỬ
Con trai chết gọi là NAM TỬ
Con gái chết gọi là NỮ TỬ
Thầy giáo chết gọi là SƯ TỬ
Học tṛ chết gọi là SĨ TỬ
Lính chết gọi là QUÂN TỬ
Người trong hoàng tộc chết gọi là HOÀNG TỬ
Kẻ quư phái chết gọi là QUƯ TỬ
Người chết v́ lạnh và thiếu mặc gọi là HÀN MẶC TỬ
Nhiều người chết cùng một lúc goị là ĐỒNG TỬ
Bị chấy rận cắn chết goị là CHÍ TỬ
Bị điện giật chết goị là ĐIỆN TỬ
Bị đánh bầm dập mà chết goị là NHỪ TỬ
Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết goị là THÁI TỬ
Bị thiên lôi đánh chết goị là THIÊN TỬ
Chết v́ yêu th́ gọi là ÁI TỬ
Chết v́ bị phong hàn th́ gọi là CẢM TỬ
Chết v́ ṭ ṃ th́ gọi là THÁM TỬ
Chết mà không t́m ra xác gọi là BẤT TỬ
Chết sau khi mọi việc đă hoàn tất gọi là CHU TỬ
Chết trong khi đang thi hành công vụ gọi là CÔNG TỬ
Chết v́ đập đầu vô cửa gọi là CỬA TỬ
Chết đuối dưới sông gọi là GIANG TỬ
Chết một cách lăng xẹt gọi là LĂNG TỬ
Chết một cách từ từ nhẹ nhàng gọi là NƯƠNG TỬ
Chết vật vả dử dội gọi là ĐỘNG TỬ
Chết mà thân thể c̣n nguyên vẹn gọi là NGUYÊN TỬ
Chết mà thân thể rữa nát gọi là PHÂN TỬ
Chết một cách chậm chạp từng phần gọi là PHẦN TỬ
Chết để bảo vệ phật pháp gọi là PHẬT TỬ
Chết trong rừng gọi là LÂM TỬ
Chết trong nhà thờ gọi là THÁNH TỬ
Chết trong trang viên, nông trại gọi là TRANG TỬ
Chết trong chùa gọi là TỰ TỬ
Ngồi đọc báo mà chết gọi là BÁO TỬ
Do cứu người khác mà chết gọi là CỨU TỬ
Hiếu thảo mà chết gọi là HIẾU TỬ
Người to lớn mà chết gọi là KHổNG TỬ
Không ốm đau mà chết gọi là MẠNH TỬ
Nô đùa nghịch ngợm mà chết gọi là NGHỊCH TỬ
Khó đẻ mà chết gọi là SANH TỬ
Hy sinh chịu chết thay cho người khác gọi là THẾ TỬ
Ra trận mà chết đầu tiên gọi là TIỀN TỬ
Đang đi tiểu mà chết gọi là ... TIỂU TỬ
Chết một cách ồn-ào ... th́ gọi là LÓC CÓC TỬ


Miên Du

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Bài “Tử ... Luận" - Miên Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®